پودر ضد آب کننده کریستالی بتن

شهر : شیراز

قیمت : 330 ريال

پودر ضد آب کننده کریستالی بتن - عایق ضدآب کریستالی بتن
به مقدار 800 گرم جهت پوشش یک متر مکعب از بتن
جهت بتن ریزی مخزن آب – بتن ریزی کانال آب – استخرآب و لوله های آب – مخزن تسویه آب – بنادر – سدها
ضدآب کردن سازه های بتنی همچون دیوارهای حائل و محافظ وتونل ها و پارکینگ های زیر زمینی –اسکله ها
بدون نیاز ومحافظت ثانویه
4mmقابل استفاده جهت پوشش ترک های بتن تا
) میتوان به عنوان پوشش ترک بتن استفاده کرد از این ماده میتوان جهت پوشش و ترمیم بتن Hysealبا افزودن آب به های سیل (
کرموشده نیز استفاده کرد.
طریقه ی مصرف :
مقدار هایسیل مورد نیاز را در تراک میکسر بتن ریخته و بمدت ده دقیقه مخلوط گردد. ( هر متر مکعب بتن یک بسته 800 گرمی )
مواد تشکیل دهنده :
0.5 کیلوگرم ماسه سیلس-0.1 کیلوگرم آهک و ماسه افزایش دهنده
0.5 کیلوگرم سیمان هدفمند - 0.20 کیلو گرم هابسیل متمرکز شده
جهت تهیه ی دوغاب هایسیل برای درزگیری یا گرفتن ترک بتن ( نسبت 1 آب و 2.5 هایسیل ) یک کیلوگرم برای یک متر مربع هر
لایه – بهتراست 2 لایه یا 2 مرتبه انجام شود .
معمولا 3 تا 4 ساعت باید اززمان لایه ی اول بگذرد جهت اجرای لایه ی دوم (جهت پوشش عمق ترک 30 تا 40 میلی متر )
حجم محصول : 800 گرم جهت ضد آب کردن 1 متر مکعب بتن

محصول برند پایکم ( انگلستان و امارات متحده ) تحت نمایندگی انحصاری شرکت ایمن پاراه در ایران و CIS

#افزودنی_های_بتن

کالای های مشابه #افزودنی_های_بتن
×