عایق نفوذ گر بتن - عایق کریستالی بتن

مشخصات فنی و کاربرد عایق ضدآب کریستالی
عایق ضدآب کریستالی بتن

به مقدار 800 گرم جهت پوشش یک متر مکعب از بتن
جهت بتن ریزی مخزن آب –بتن ریزی کانال آب –استخرآب و لوله های آب –مخزن تسویه آب –بنادر –سدها
ضدآب کردن سازه های بتنی همچون دیوارهای حائل و محافظ وتونل ها و پارکینگ های زیر زمینی –اسکله ها
بدون نیاز ومحافظت ثانویه
4mmقابل استفاده جهت پوشش ترک های بتن تا

) میتوان به عنوان پوشش ترک بتن استفاده کرد از این ماده میتوان جهت پوشش و ترمیم بتن Hysealبا افزودن آب به های سیل (
کرموشده نیز استفاده کرد.
طریقه ی مصرف :
مورد نیاز را در تراک میکسر بتن ریخته و بمدت ده دقیقه مخلوط گردد.hysealمقدار
مواد تشکیل دهنده :
0.5کیلوگرم ماسه سیلس-0.1 کیلوگرم آهک و ماسه افزایش دهنده
0.5کیلوگرم سیمان هدفمند -0.20 کیلو گرم هابسیل متمرکز شده
جهت تهیه ی دوغاب هایسیل برای درزگیری یا گرفتن ترک بتن (نسبت 1 آب و 2.5 هایسیل )یک کیلوگرم برای یک متر مربع هر
لایه –بهتراست 2لایه یا 2مرتبه انجام شود .
معمولا 3 تا 4 ساعت باید اززمان لایه ی اول بگذرد جهت اجرای لایه ی دوم (جهت پوشش عمق ترک 30 تا 40 میلی متر )
حجم محصول : 800 گرم

#ایزولاسیون_عایق_وآسفالت

×