تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع متناسب با نوع سازه

شهر : مشهد

تولیدوفروش افزودنی های دارای ترکیبات آلی محلول
تولیدوفروش افزودنی هایی با گیرش سریع
تولیدوفروش افزودنی های حاوی کلسیم کلرید جهت استفاده در بتن های بدون آرماتور
تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع فاقد کلراید برای سازه های بتن آرمه


واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×