تولیدوفروش ضدیخ بتن جهت گیرش و سخت شدن بتن

شهر : مشهد

ضدیخ بتن درواقع نوعی افزودنی زودگیر کننده برپای نمک ها کلسیم اسیدهای معدنی می باشند.این ترکیبات با مکانیسم افزایش غلظت یون کلسیم در بتن،باعث افزایش سرعت گیرش در بتن میشود.

تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع درجه یک در مشهد
تولیدوفروش ضدیخ بتن با کیفیت عالی جهت استفاده در کاربری های متفاوت

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه درزمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×