سقف ودیوار کاذب ،گچبرگ،تایل ،پشم سنگ ،سمنت برد

شهر : تهران

قیمت : 650,000 ريال

تولید وتامین مصالح سیستم ساخت و ساز خشک
سازه ،گچبرگ ،تایل ،سازه مشبک ،پشم سنگ ،سمنت برد

#سقف_و_دیوار_کاذب

×