آجر لفتون پشت کاری

شهر : اصفهان

آجر لفتون ده سوراخ
1- آجر لفتون ده سوراخ پشت کاری قالب کوچک - 19*9*5
2- آجر لفتون ده سوراخ پشت کاری قالب بزرگ - 21*5*10
استفاده از بهترین ترکیب خاک
بهره مندی از خطوط مکانیزه
ارسال بار به تمام نقاط ایران
کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.

#آجر_فشاری_آجر_سوراخ_دار_آجر_سفال

×