اجرای سقف کناف

شهر : تهران

قیمت : 2,800,000 ريال

تهیه مصالح و اجرای سقف کاذب کناف در شهر تهران با مصالح شرکت کی پلاس و استاندارد شرکت کناف آلمان

#سقف_و_دیوار_کاذب

×