هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سنگ‌هاي دوستدار محيط زيست

تكنولوژي توليد سنگ مصنوعي از سال 1960 در ايتاليا پديد آمد و پس از آن سنگ مصنوعي با طرحهاي مختلف و فاكتورهاي فيزيكي و مكانيكي، كيفيت بالا و قيمت مناسب به منظور زيبا و چشم نوازتر كردن فضاها اعم از فضاهاي دروني و بيروني ساختمانها و كف پوشها و محوطهسازيهاي بيروني ساخته شد.

مواد اوليه توليد سنگهاي مصنوعي از اجزاي سنگهاي طبيعي تهيه ميشود ولي امكان تعيين رنگ و طرح موردنظر با افزودن رنگدانهها و به کار بردن جنسهاي مختلف در سنگهاي مصنوعي وجود دارد. همچنين امكان به كارگيري اجزاي مختلف ازجمله قطعات فلزي، دانههاي فسيلي، قطعات سنگهاي قيمتي در ساختار سنگ مصنوعي سبب هر چه زيباتر شدن و منحصربه فرد شدن طرحها و مدلهاي سنگ مصنوعي ميشود و سطوح مختلفي براي سنگهاي مصنوعي ميتوان ايجاد كرد.

مهندس محسن بحريني بروجني، يکي از فعالان توليدکننده انواع سنگهاي مصنوعي و مديرعامل شرکت ژاوستون در اين باره ميگويد: اين سنگها از تركيب سيمان، رسها و خاكهاي سبک وزن ساخته ميشوند. مهمترين موضوع اين است که مواد به کاررفته در اين سنگها تماما مبتني بر ملاحظات محيطي و انساني است، به آنها وزن كمتري داده و در نتيجه نصب آنها سريعتر ميشود.

وي توضيح ميدهد: قيمت سنگهاي مصنوعي به مراتب كمتر از سنگهاي طبيعي است و علاوه بر اينها مقاومت ساختاري آنها در فنداسيونهاي خاص توانايي تحمل بارهاي زياد را به آنها ميدهد. وزن و اندازه سنگهاي مصنوعي نيز بسته به مدل آنها مختلف است. همچنين رنگ سنگهاي مصنوعي در گذر زمان از بين نميرود چرا كه رنگ بخشي از ساختار سنگ شده و در زماني كه در حال قالب گيري بوده، ثابت شدهاست.

به گفته اين توليدکننده مصالح ساختماني، اين محصول مقاومت بالايي در برابر دماي زير 50 درجه و بالاي آن دارد و رنگ اين سنگها حتي پس از گذر زمانهاي طولاني و تحت شرايط آب وهواي مختلف مثل تغييرات فصلي و بدي آب وهوا تغيير نميکند.

بحريني تأکيد ميکند: سنگهاي مصنوعي به علت داشتن قابليت تحمل گرمايي ميتوانند در ساخت فضاي خارجي شومينهها نيز مورداستفاده قرار گيرند. وي ادامه ميدهد: تكنولوژي توليد سنگ مصنوعي اين اجازه را به ما ميدهد تا محصولات را طبق سفارش و خصوصيت موردنظر مصرف كننده توليد كنيم، بنابراين محدوديت برش در اين سنگها وجود ندارد و در ضخامت موردنظر ميتوانند قالب گيري شوند.

بحريني با بيان اينکه سنگ مصنوعي ميتواند جايگزين سنگ در هر قسمتي از ساختمان مثل نما، کف، پله، قرنيز، پياده رو، پارکينگ شود، اظهار ميکند: نکته قابل توجه در استفاده از اين محصول، عدم دستکاري محيط زيست و تکه تکه کردن منابع طبيعي مثل کوهاست.

بحريني در خصوص گستردگي به کارگيري اين تکنولوژي در ساخت و سازها ميگويد: اغلب مصرف اين مصالح در شهرداريها براي فضاي سبز، پارکها و زيباسازي و دکوراسيون شهري و همچنين شرکتهاي خصوصي است، اما شرکتهاي دولتي حتي در شرايطي که پيمانکار به اين نتيجه ميرسد که سنگ مصنوعي ميتواند جايگزين مناسبتري باشد و قيمت مناسبتري نيز دارد، اين تکنولوژي را در ليست اقلام ساختماني قرار نداده اند.