نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سنگ‌

 

به گفته کارشناسان؛ قیمت سنگ نیز از ابتدای سال 93 تغییر محسوسی داشته و رو به افزایش است. بر این اساس بسیاری از کارخانهها لیست قیمت سنگ را روزانه ارائه میدهند.در حال حاضر یک مترمربع سنگ تراورتن برای کف و دیوار بهتناسب درجه و کیفیت از 15هزار تا 96 هزار تومان قیمت دارد.مرمر سفید کرمان نیز به ابعاد اسلب 140 هزار تومان معامله میشود .