هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   165   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار‌سنگ منتظر قانون


گروه بازار ساختمان : با آنكه گفته می‌شود سنگ‌های تزئيني از گران‌ترین محصولات براي نماي ساختمان است اما کافی است چرخي در خیابان‌های تهران بزنيد تا از ميزان استفاده از سنگ‌های تزئيني در ساختمان‌های جديد حیرت‌زده شويد . تقریباً در تمام شهر تهران ساختمان‌های نوساز با تن پوشي از سنگ‌های تزئيني به بازار معرفي می‌شوند و شايد يكي از نكات جالب ساخت‌وساز در تهران نيز هم آوايي ساختمان‌ها در استفاده يكسان از يك مدل سنگ به عنوان مد روز بازار باشد. در اين زمينه به جرات می‌توان گفت اينكه يك نوع محصول بازار را از شمال تا جنوب شهر تسخير كند را نمی‌توان براي ساير كالاهاي ساختماني ديد.

اين يكسان بودن عرضه و تقاضاي سنگ در بازار داخلي آن هم براي دهه‌های متمادي كه بی‌شک به معناي بسته بودن بازار محصولات اين كالاست، فكر فعالان بازار مصالح را به اين نكته رهنمون می‌کند كه چرا سنگ همچنان تنها كالاي غايب ميدان صادرات است. اين در حالی است كه بازار خوبي در كشورهاي جهان علی‌الخصوص عراق براي سنگ‌های تزئيني ساختمان وجود دارد اما با اين حال اقدامي براي تغيير اين شرايط و ورود سومين تولیدکننده سنگ جهان به بازارهاي جهاني صورت نمی‌پذیرد.

پیام ساختمان: اصولاً چه نيازي وجود دارد تا اكثر ساختمان‌ها براي اینكه در بازار فروش از گردونه رقابت خارج نشوند از گران‌ترین محصولات نما استفاده كنند درحالی‌که می‌توان با صادرات آن به ارزآوري و درآمد و اشتغال زايد الوصفي دست يافت؟ اما مشكل كجاست؟

محمد فاطميان، مدير كل صنايع معدني وزارت صنعت ، معدن و تجارت در اين زمينه به خبرنگار پيام ساختمان اظهار داشت: گر چه بخش خصوصي در زمينه شناسايي بازارهای هدف تجربيات خوبي داشته است اما اين موارد بايد به سمت حرکت‌های گروهي و سازمان‌یافته در عرصه بین‌المللی حرکت کند تا بتواند به نتايج مطلوبي نائل شود. وی افزود: در استراتژي صنعت سنگ كشور هم تلاش شده تا با تشكيل هولدينگ‌هاي صادراتي اين اقدامات به صورت متمركز مديريت شود اما اين مهم در صورتي به نتيجه می‌انجامد كه آیین‌نامه قانون بهبود فضاي کسب‌وکار تدوين و اجرا شود . از اسفند 91 كه اين قانون تصويب و ابلاغ شد تاكنون تلاش كرديم تا آیین‌نامه اين قانون آماده و ضميمه قانون شود چرا كه با توجه به ظرفیت‌هایی كه در اين قانون پیش‌بینی‌شده است مي تواند تشکل‌ها و به ويژه اتاق بازرگاني را به سمت سازماندهي تشکل‌های فراگير، همگرا و متمركز در راستاي توليد و صادرات هدايت می‌کند. نكته امیدوارکننده اين است كه خوشبختانه دكتر روحاني اعلام كردند كه قصد تسريع تدوين آیین‌نامه اجرايي قانون حمايت از کسب‌وکار را در دستور كار خوددارند و معتقدم اين گام مهمي در راستاي توسعه صادرات است.

فاطميان، در پاسخ به اين سؤال خبرنگار پيام ساختمان كه آيا فرآوري، چالش صادرات است يا مسائل پيراموني تجارت خارجي، تاكيد كرد: نه تنها در توليد سنگ‌های تزئيني ساختمان بلكه در ساير كالاها مانند كاشي و سراميك نيز مشكلي وجود ندارد و حتي توانايي توليد اين محصولات می‌تواند كل بازار منطقه را پوشش دهد اما براي صادرات با چالش‌هایی رو به رو هستيم و بايد بخش خدمات از صنعت پشتيباني كنند. در این خصوص لازم است كه خدمات ناوگان حمل‌ونقل كشور و خدمات گمركي در زمينه صنايع صادرات محور ارز آور باشند، براي مثال گمرک‌ها بايد 24 ساعته شوند.

وي خاطرنشان كرد: خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای و ريلي كشور و نيز گمرك بايد در خدمت بخش توليد صادرات محور كشور باشند و به سيگنال هايي كه از بازارهاي هدف می‌رسد توجه كنند كه در گام‌های بعدي به پروتکل‌های همكاري خارجي و نيز اصلاح قوانين زیرساخت‌ها نيز نیاز داریم. اينجانب به عنوان يك مدير بخش توليدي اين انتظار توليدكنندگان را به حق می‌دانم كه آنها بتوانند هميشه بخش خدمات كشور را پشتيبان خود در محورهاي صادراتي ببينند.