پرسش و پاسخ حقوقی

اینجانب برای ساخت ملک خویش با شرکتی به نام شرکت سهامی خاص... آشنا شدم اما پس از مدتی متوجه شدم که این شرکت فقط یک عضو دارد و با اینکه با شرکت قرارداد منعقد نمودم اما نگران شدم که مبادا شرکت کلاه برداری باشد چون مدیرعامل شرکت مدعی است که سهام شرکت همگی متعلق به خودش است و هیچ گونه عضو دیگری ندارد، لطفاً راهنمایی کنید؟ با توجه به تعریف شرکت سهامی در ماده(1) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و اینکه طبق ماده3 قانون مزبور در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد، خرید هر درصد سهام شرکت سهامی عام یا خاص توسط شخص حقیقی یا حقوقی واحد موجب خروج شرکت خریداریشده از دایره مشمول و حکومت مقررات حاکم بر شرکت های سهامی میشود. بهتر است شما بیشتر در خصوص شرکت فوق تحقیق کنید و سوابق قبلی شرکت در زمینه ساخت وساز را بررسی نموده یا ساختمان هایی را که قبلاً توسط این شرکت ساخته شده را از نزدیک ببینید. چنانچه شرکت مدعی است برای اولی نبار چنین اقدامی میکند بهتر است از تصمیمی که گرفتید منصرف شوید زیرا به نفع شما نیست و مستندات شما برای ابطال قرارداد فی مابین عدم اعتبار شرکت با توجه به مقررات مربوط به ثبت شرکت ها میباشد. اینجانب برای ساخت ملک خویش با شرکتی به نام شرکت سهامی خاص... آشنا شدم اما پس از مدتی متوجه شدم که این شرکت فقط یک عضو دارد و با اینکه با شرکت قرارداد منعقد نمودم اما نگران شدم که مبادا شرکت کلاه برداری باشد چون مدیرعامل شرکت مدعی است که سهام شرکت همگی متعلق به خودش است و هیچ گونه عضو دیگری ندارد، لطفاً راهنمایی کنید؟ با توجه به تعریف شرکت سهامی در ماده(1) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و اینکه طبق ماده3 قانون مزبور در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد، خرید هر درصد سهام شرکت سهامی عام یا خاص توسط شخص حقیقی یا حقوقی واحد موجب خروج شرکت خریداریشده از دایره مشمول و حکومت مقررات حاکم بر شرکت های سهامی میشود. بهتر است شما بیشتر در خصوص شرکت فوق تحقیق کنید و سوابق قبلی شرکت در زمینه ساخت وساز را بررسی نموده یا ساختمان هایی را که قبلاً توسط این شرکت ساخته شده را از نزدیک ببینید. چنانچه شرکت مدعی است برای اولی نبار چنین اقدامی میکند بهتر است از تصمیمی که گرفتید منصرف شوید زیرا به نفع شما نیست و مستندات شما برای ابطال قرارداد فی مابین عدم اعتبار شرکت با توجه به مقررات مربوط به ثبت شرکت ها میباشد. اعظم عرب مغار وکیل پایه یک دادگستری
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 185فهرست مطالب شماره 185
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×