اخذ عوارض غیر قانونی از ساختمان ها

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران نسبت به اخذ عوارض غیرقانونی از ساختمان هایی که بعد از طرح تفصیلی ارزش افزوده پیدا کرده اند اعتراض کرد و گفت :پیش از این نیز درباره این موضوع تذکر داده بودم اما پاسخی نگرفتم. حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه وعمران شورای اسلامی شهرتهران در جریان برگزاری پانصد و شصت ودومین جلسه شورا با بیان این که این تذکر را بارها در صحن شورا و حتی به صورت کتبی هم اعلام کرده ولی تاکنون پاسخی دریافت نکرده ام، گفت: طبق قانون شورای اسلامی شهر محل تعیین عوارض ساخت و ساز است. بعد از ابلاغ طرح تفصیلی جدید، شهرداری تهران خواستار تغییر نرخ های اخذ عوارض شد که شورا با آن مخالفت کرد و ما نیز فرض را بر آن گذاشتیم که شهرداری طبق روال سال قبل از مردم عوارض دریافت خواهد کرد. وی افزود: متاسفانه در برخی مناطق روال اخذ عوارض شکل دیگری را به خودش گرفته است برای مثال در شورای معماری که در مناطق تشکیل می شود عوارض یک طبقه اضافه را به شیوه ای غیر از عوارض مجاز تعیین می کنند که در برخی مواقع مبالغ نجومی از مالکین اخذ می کنند و تازه ردی هم از این نحوه دریافت عوارض باقی نمی گذارند، این تخلف محض است چه کسی تصویب کرده که چه میزان عوارض پرداخت شود. شکیب خاطر نشان کرد: متاسفانه این اتفاقات راحت می افتد مالکین هم بعضا راضی هستند چون یک طبقه اضافه می گیرند، ما باید شاکی باشیم که در حق شهر ظلم می شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 164فهرست مطالب شماره 164
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×