نظم عمومی آپارتمان ها در قانون تملک آپارتمان ها

هر پدیده نوظهوری که در جامعه بشری بروز می کند همراه با خود هنجارها و باید و نبایدهایی را وارد عرصه اجتماع می کند که عرف و قانون در منظم نمودن و اجرایی کردن هنجارها و جلوگیری از ناهنجاری ها نقش مهمی ایفا می کند.

نظم-عمومی-آپارتمان-ها-در-قانون-تملک-آپارتمان-ها

پدیده آپارتمان نشینی که در قرن حاضر به عنوان بهترین راه برون رفت از معضل کمبود فضا در جوامع شهری مورداستفاده قرار گرفت، نیز باعث شد تا یک سری بایدها و نبایدها برای این نوع زندگی گروهی وضع شود که بعضی از آنها ریشه در عرف جوامع مختلف داشته و بعضاً نیز به صورت قانونی مدون درآمده است.

در ایران، اصلی¬ ترین قانون مصوب جهت رعایت نظم در مجتمع¬های آپارتمانی «قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن با اصلاحیه های بعدی مصوب 8/2/1347» است و 5 فصل اصلی به ترتیب: مجمع عمومی، مدیر ساختمان، شارژ و هزینه های مشترک ، سرایداری ، نظم عمومی ساختمان را شامل می شود.

سرفصل های مربوط به نظم عمومی ساختمان را به شکل کامل به شرح زیر است

فصل پنجم: نظم عمومی ساختمان

ماده 47- قرار دادن اشیای اضافی، گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر ، نگاهداری حیوانات در قسمت های مشترک ساختمان و پارکینگ اختصاصی و همچنین نگهداری سگ، گربه، مرغ و خروس در تمامی قسمت های ساختمان (حتی در آپارتمان) ممنوع است.

ماده 48- گذاشتن کفش، دمپایی و جاکفشی در پشت درِ آپارتمان و در محوطه راهروها ممنوع است.

ماده 49- تغییر شکل و رنگ درِ آپارتمان به¬گونه¬ای که باعث ناهماهنگی واحدها شود، ممنوع است.

ماده 50- ساختمان صرفاً محل مسکونی بوده و هرگونه استفاده اداری و تجاری از آپارتمان ها ممنوع است.

ماده 51- قرار دادن کیسه زباله و سطل آشغال پشت درِ آپارتمان، ریختن زباله و آشغال در حیاط و راهروها ممنوع است.

ماده 52- هر یک از واحدهای ساختمان فقط و فقط دارای یک پارکینگ بوده ( و بالتبع مجاز به پارک تنها و تنها یک خودرو بوده) که محل آن در صورت مجلس تفکیکی ساختمان مشخص شده و در ساختمان نیز با نصب پلاک معیّن گردیده است. پارک خودرو در غیر از پارکینگ اختصاصی هر واحد و همچنین پارک خودرو در محل های مشاع درون پارکینگ (که به منظور راحتی تردّد و دور گرفتن خودروها در نظر گرفته شده است) ممنوع است.

ماده53- هر یک از واحدهای ساختمان فقط و فقط یک واحد انباری داشته که محل آن در صورت مجلس تفکیکی ساختمان مشخص شده و در زیرزمین ساختمان نیز با نصب پلاک معین گردیده است. قرار دادن اشیاء در غیر از انباری اختصاصی هر واحد و همچنین در پارکینگ و مشاعات عمومی ممنوع است.

ماده 54- انباری مشخص شده در صورت¬مجلس تفکیکی ساختمان با شماره 9 به عنوان محل مشاع متعلق به همه ساختمان بوده و مختص استفاده ورزشی و یا استفاده به طریقی که مجمع عمومی معین می¬نماید می¬باشد. ترتیب استفاده از این محل تابع مصوبات مجمع خواهد بود.

ماده 55- انباری واقع در زیر پله و زیرزمین محل قرار دادن وسایل سرایدار بوده و فضاهای اضافی در اتاقک آسانسور در پشت¬بام و اتاق تأسیسات در پارکینگ صرفاً جهت قرار دادن وسایل مرتبط با ساختمان خواهد بود.

ماده 56- اسباب¬کشی و حمل مصالح ساختمانی و نخاله¬های ناشی از تعمیرات با آسانسور ممنوع بوده و سرایدار مکلّف به ممانعت از انجام این عمل خواهد بود.

ماده 57- استفاده اختصاصی از برق عمومی به هر منظور، میزان و مدّتی ممنوع بوده و سرایدار مکلّف به ممانعت از انجام این عمل خواهد بود.

ماده 58- در صورت تعمیرات ساختمانی و بنّایی لازم است هماهنگی لازم با سرایدار جهت نظافت فوق¬العاده ساختمان انجام شود. بدیهی است جبران زحمات اضافی سرایدار در این خصوص بر عهده واحد مذکور خواهد بود.

ماده 59- در میهمانی های شب های غیر تعطیل بعد از ساعت 22 و در شب های تعطیل بعد از ساعت 24 رعایت سکوت کامل ساختمان (چه از جهت صدای میهمانان و چه از لحاظ صدای موسیقی) الزامی است.

ماده 60- استفاده از پارکینگ جهت برگزاری مجالس اختصاصی ساکنین صرفاً با اجازه مدیر و کسب رضایت تمامی ساکنین امکان¬پذیر خواهد بود. در این صورت جهت جبران هزینه¬های تحمیلی به ساختمان لازم است معادل چهار ماه شارژ به صندوق پرداخت گردد.

تبصره 8-برگزاری مجمع عمومی ساختمان در محل پارکینگ از ماده فوق مستثنی است.

ماده 61- قرار دادن اشیاء و آسیب رساندن به پوشش عایق کف پشت¬بام (ایزوگام) ممنوع است و در صورت این اتّفاق جبران هزینه¬های تعمیرات بر عهده واحد آسیب زننده است.

ماده 62- زمان باز نمودن و بستن شیرهای رادیاتور در شوفاژخانه به ترتیب 20 مهر هرسال و 20 فروردین ماه می¬باشد. تغییر این زمان بر اساس درجه حرارت هوا بر عهده مدیر است.

انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×