راهکار قانونی برخورد با ساکنین

گسترش شهرها و رشد جمعیت، مکانی درخور و مناسب برای اسکان و آرامش ساکنین خود میطلبد. در گذشته خانه هایی با مساحت های کوچک و بزرگ و طبقاتی محدود که از 2 یا 3 طبقه تجاوز نمیکرد،محل سکونت بود، اما پس از رشد و گسترش شهرها و افزایش جمعیت، این قبیل خانه ها جوابگو نبوده و ساخت خانه هایی بزرگ تر که طبقاتشان از 3 بیشتر بود، ضرورت یافت. این خانه های جدید که به نام آپارتمان شناخته میشوند، مانند هر محصول وارداتی از کشورهای دیگر دارای فرهنگ و اصول مربوط به خود است، به گونه ای که ساکنین موظف به رعایت آن میباشند و در صورت عدم رعایت آن، محل زندگی نه تنها مآمنی برای آرامش نیست که ممکن است مشکلات فراوانی برای ساکنین آن به همراه داشته باشد.برای پیگیری معضلات آپارتمان نشینی ، سراغ سید فرشید غزنینی هاشمی ،کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان رفتیم : در برخورد با ساکنینی که هزینه های ساختمان را پرداخت نمیکنند ، راهکار مناسب و قانونی چیست ؟ ابتدا با تشکیل مجمع عمومی ساکنین ساختمان ، هیئت مدیره ساختمان انتخاب شوند تا بتوانند از اختیاراتی که قانون تملک آپارتمان ها برای آنها قرار داده است، استفاده کنند . هر یک از افراد ذینفع نیز میتوانند از دادگاه محل وقوع ساختمان ، الزام به انتخاب هیئت مدیره یا مدیر ساختمان را بخواهند . پس از آن مدیران ساختمان میتوانند بابت عدم پرداخت حق شارژ نسبت به اجبار متخلف به پرداخت حق شارژ ، از طریق دادگاه یا دایره اجرای ثبت محل یا از طریق قطع خدمات مشترک مثل آب ، گاز ، برق ، نظافت و آسانسور اقدام کنند . آیا میشود واحدی انباری و یا پارکینگ خود را به اشخاص خارج از ساختمان فروخته یا اجاره دهد؟ پارکینگ و انباری ساختمان از جمله توابع آپارتمان است و مالکان آپارتمان ها شرکای قسمت های مشترک ساختمان هستند .قسمت های مشترک ساختمان دارای شخصیت حقوقی است و واگذاری هر قسمت از توابع و الحاقات واحد های اختصاصی به غیراز شرکای ساختمان مغایر مقررات مربوط به شرکت است ،زیرا این عمل در واقع نوعی ادخال غیر شریک در قسمت های مشترک است . گرچه در این خصوص قانون تملک آپارتمان ها حکم خاصی ندارد اما در اسناد انتقال رسمی آپارتمان ها عدم واگذاری انباری و پارکینگ به غیر شرکای ساختمان قید میشود. بدیهی است اجاره یا انتقال پارکینگ و انباری آپارتمان ها به هر یک از مالکان همان ساختمان بدون مانع است . آیا در مورد گذاشتن کفش و جا کفشی جلوی در آپارتمان قانون خاصی وجود دارد ؟ در آوردن کفش جلوی در آپارتمان مطابق تبصره ماده سه آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها ممنوع است زیرا هم زیبایی و نظم ساختمان را بر هم می زند و هم امکان دارد در مواقعی که کفش ها توسط اشخاص خارج از ساختمان به سرقت می رود موجب تنش میان اهالی ساختمان شود . حتی گذاشتن کمد ویژه کفش (جا کفشی ) هم ممنوع است . مگر اینکه مجمع عمومی تصمیم بگیرد برای همه واحدها کمد ویژه کفش تهیه شود . در غیر این صورت اگر عده ای از واحدها جلوی در آپارتمان دارای کمد کفش باشند و عده ای دیگر نباشند بر خلاف آیین نامه مربوطه خواهد بود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 175فهرست مطالب شماره 175
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×