menu

ثبت آگهی رایگان

پرسش و پاسخ حقوقی

عرب مغار پرسش اینجانب قطعه زمینی خارج از تهران خریداری کرده و در مبایعه نامه قیدشده که همزمان با تحویل زمین باید تشریفات و مقدمات تنظیم سند به نام خریدار فراهم گردد لذا از تاریخ تحویل زمین و تنظیم سند حدوداً سه ماهی میگذرد که فروشنده به تکلیف مقرر در مبایعه نامه عمل نکرده است. با توجه به اینکه بابت خرید زمین اینجانب چندین فقره چک به خریدار داده ام و بسیاری از چک ها توسط فروشنده وصول شده است، حال تصمیم دارم که چک های دیگر را با پر کردن محل موجودی از بانک تقاضا کنم که حساب بنده را مسدود کند و به دلیل عدم تنظیم سند و عدم انجام تعهد فروشنده نتواند به مبلغ چک ها دست پیدا کند. آیا این روش صحیح است یا اقدام قانونی دیگری باید انجام شود؟ پاسخ اقدام اولیه شما اقدام قانونی نیست. طبق ماده 14 و تبصره 2 آن از قانون صدور چک 16/4/1355 و اصلاحات آن به تاریخ 2/6/82 شما نهایتاً در طول مدت یک هفته میتوانید از بانک چنین تقاضایی را بابت مسدود کردن حسابتان و جلوگیری از وصول چک داشته باشید در نهایت چنانچه ظرف یک هفته از مراجع صلاحیت دار قضایی طرح شکایت ننمایید، بانک موظف است از محل موجودی، چک مذکور را پاس کند. همچنین موضوع سؤال شما در حیطه دعاوی حقوقی است و مسدود کردن چک و حساب فقط شامل جرایمی مثل سرقت چک، کلاهبرداری، خیانت در امانت و موضوعات کیفری میباشد. شما نهایتاً میتوانید از طریق مراجع حقوقی فروشنده را ملزم به ایفای تعهد یعنی الزام به تنظیم سند و تحویل زمین ملزم کنید.

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 184

فهرست مطالب شماره 184

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

در این زمینه بیشتر بخوانیم :

×