عدم آشنایی نظام مهندسی با مسائل حقوقی

عضو اسبق هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: متأسفانه بیشتر مهندسان با مسائل حقوقی صنعت ساختمان آشنایی ندارند و این عدم آشنایی مهندسان با قراردادهای ساختمانی و شیوه های قرارداد نویسی موجب شده تا به رغم توانایی فنی و مهندسی در زمان پاسخگویی نتوانند از حقوق خود دفاع کنند.منوچهر شیبانی در حاشیه همایش مسائل حقوقی صنعت ساختمان در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: مباحث حقوقی از دو جهت حقوق و تکالیف محوله برای مهندسان حائز اهمیت است. علاوه بر این هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها هم دانش حقوقی چندانی ندارند و کاستی های عمده ای را شاهد هستیم.عضو هیئت مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان با بیان اینکه جامعه حقوقی هم نقص های عمده ای دارد، گفت: درحالیکه حقوق مهندسی در دانشگاه های معتبر دارای مدارج عالی است، بخش حقوقی جامعه تاکنون به صورت تخصصی به حقوق مهندسی نپرداخته و حقوقدانان به پیچیدگیها و ظرافت ها اشراف ندارند. عضو اسبق هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: وزارت راه و شهرسازی میتواند به عنوان سیاست گذار از جنبه حاکمیتی، زمینه حمایت از طرح های اعتلای مهندسی را فراهم کرده و زمینه رشد و شکوفایی مهندسان را فراهم آورد.شیبانی خاطرنشان کرد: فارغ از اقداماتی که ممکن است وزارت راه و شهرسازی برای اعتلای نظام مهندسی ساختمان و ارتقای سطح دانش حقوقی مهندسان انجام دهند، سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز باید به وظیفه خود پایبند باشد.وی خاطرنشان کرد: آنچه که امروز میتواند به عنوان یک تهدید بزرگ برای سازمان نظام مهندسی به شمار آید، درگیری شدید این سازمان با امور اداری و اجرایی روزمره از جمله توزیع کار و سهمیه بندی است که البته در این زمینه هم موفق نبوده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 179فهرست مطالب شماره 179
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×