آب پاش فیلی

در طراحی این آب پاش از خرطوم فیل الهام گرفته شده و غیر از ظاهر زیبا، مزایایی هم دارد: نیازی نیست برای حمل آب پاش، آن را بلند کنید، کافی ا ست روی چرخ آن را بکِشید. بدون خم شدن میتوانید، آن را توی دستتان بگیرید و با لوله خرطوم شکل درازش، به راحتی گیاهان را آب بدهید. این وسیله برای افراد با توانایی حرکتی پایین مخصوصاً سالمندان مناسب است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 175فهرست مطالب شماره 175
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×