سایه بان باقدرت تصفیه آب باران

یک ایرانی، سیستم جدیدی را ابداع کرد که عملیات جمع آوری و تصفیه آب باران و تبدیل آن به آب آشامیدنی و تبدیل انرژی خورشید به انرژی الکتریکی را در حداقل فضای اشغال شده انجام میدهد. در دنیای امروز میلیون ها انسان در سراسر جهان فاقد دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تصفیه شده هستند.به همین خاطر متخصصان این حوزه برای رسیدن به سیستم مناسب و کارگشا تحقیقات زیادی انجام دادند. در نهایت، یک ایرانی به نام مصطفی بنکدار، سیستم جدیدی را ابداع کرد که عملیات جمع آوری و تصفیه آب باران و تبدیل آن به آب آشامیدنی را در حداقل فضای اشغال شده انجام میدهد. روش کار دستگاه به این صورت است که انرژی خورشیدی توسط پنل های تعبیه شده در دستگاه دریافت میشود. سپس این انرژی به سه طریق مصرف میشود. یک بخش تبدیل به انرژی الکتریکی میشود و برای روشنایی در شب استفاده میشود، بخش دیگر برای تصفیه آب باران مصرف میشود و قسمت دیگر برای تهیه آب سرد و گرم مصرف میشود. تمامی این مراحل بدون هزینه و فقط با استفاده از انرژی پاک خورشید انجام میگیرد. مخزن این دستگاه قابلیت ذخیره آب تا 60 لیتر را دارد.لازم به ذکر است که بنکدار در خارج از کشور سکونت دارند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 177فهرست مطالب شماره 177
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×