تضمین سلامتی با تصفیه کننده های سبز خانگی

استفاده از گیاهان آپارتمانی نه تنها زینت بخش خانه است بلکه در هوای آلوده به تصفیه هوای داخل خانه نیز کمک می کند. برخی گیاهان از طریق فتوسنتز، اکسیژن بیشتری وارد فضای خانه می کنند و با جذب گازهای سمی هوای خانه را از آلاینده ها پاک می کنند. از طریق روزنه های کوچکی که روی برگ گیاهان آپارتمانی وجود دارد، آلودگی هوا جذب گیاه شده و در نهایت سموم به ریشه رفته تا پس از انتقال به خاک به وسیله میکروارگانیسم موجود در خاک شکسته و تجزیه شود. در ادامه به هفت گیاه آپارتمانی تصفیه کننده هوا اشاره شده است. نخل مرداب نخل مرداب، دی اکسید کربن را از محیط گرفته و اکسیژن زیادی تولید می کند، همچنین تاثیر بسزایی در جذب و تجزیه فرم آلدهیدها دارد. بامبو چند برگ سبز بامبو رطوبت لازم برای هوای داخل خانه را به خصوص در فصل زمستان که هوا خشک است تامین می کند. این گیاه همچنین آلاینده های ناشی از بنزن، تری کلرواتیلن و فرم آلدهید را که از طریق پاک کننده های شیمیایی، مواد پلاستیکی، جوهر پرینتر و فرش در هوای خانه پخش می شود را جذب کرده و تجزیه می کند. برگ گندمی گلدان برگ گندمی را نزدیک به پنجره با نور مستقیم و روی پایه ای قرار دهید تا برگ های آن معلق باشد. برگ های این گیاه قدرت زیادی برای جذب فرم آلدهید موجود در هوای خانه دارد. برگ انجیری گیاه آپارتمانی برگ انجیری درصد زیادی از گازهای ساطع شده از مواد شیمیایی موجود در خانه را جذب و اکسیژن زیادی به خانه وارد می کند. برگ قاشقی بیشتر آلاینده های ناشی از مواد شیمیایی مورد استفاده در لوازم پلاستیکی، فیبر و تنباکو که اغلب بنزن است توسط این گیاه جذب می شود. همچنین استون و تری کلرواتیلن نیز از طریق این گیاه تجزیه و شکسته می شود. بنجامین درختچه ای زیبا با برگ های ابلقی است که اغلب در راهرو اداره ها و خانه ها قرار داده می شود. بنجامین تری کلرواتیلن ساطع شده از چسب ها و رنگ ها را جذب کرده و هوا را تصفیه می کند. دیفن باخیا برگ های این گیاه را همیشه پاکیزه و بدون گرد و غبار نگه دارید تا سموم تولیدشده در آشپزخانه یا اتاق پذیرایی را جذب کند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 243فهرست مطالب شماره 243
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×