کنتورهای آب از دور کنترل می شوند

گروه تأسیسات: تکنیک های قرائت کنتور در حال تغییر است و دیگر نیازی نیست مأموران آبفا برای مشخص شدن میزان مصرف مشترکان، زنگ درب منازل را به صدا درآورند. اجرای این کار جز از طریق تعویض کنتورهای قدیمی امکان پذیر نیست. هم اکنون کنتورهای هوشمند و دارای قابلیت قرائت از راه دور در حال فراگیری هستند و در شهرک های جدیدالتأسیس، به خصوص در پروژه مسکن مهر اجرای این کار در اولویت قرار گرفته است. البته در مجتمع های ساختمانی، به شرط تقاضای مشترکان قابلیت نصب دارد. مهندس شاهین جباری، کارشناس دفتر نظارت بر امور مشترکین آبفای تهران و رئیس گروه تأمین و نظارت بر امور کنتور در گفتگو با پیام ساختمان میگوید: هدف ما در حال حاضر بالا نگه داشتن دقت کنتورهای آب و افزایش عمر مفید آنهاست. به مرور زمان قرائت از راه دور کنتورهای آب مشترکان را اجرایی خواهیم کرد. اگر چه این کار در مجتمع های بزرگ و ساختمان های مسکن مهر که تفکیک انشعاب در آنجا اهمیت بالایی دارد، در دست اجراست. همچنین میخواهیم قطع و وصل کنتورهای آب را از راه دور انجام دهیم که هشدار برای پرداخت مطالبات یکی از این موارد است؛ ضمن اینکه حفاظت از ساختمان در هنگام وقوع حوادث بسیار حیاتی است. در بخش مدیریت بحران ما میتوانیم در مواقع بروز حوادث مختلف از جمله وقوع زلزله به سرعت وارد عمل شویم. در کنار این مسئله توسعه کنتورهای پیش پرداخت یا شارژی را در دستور کار قراردادیم. این موضوع اکنون در حوزه های بنایی انجام میشود و کسانی که برای کارهای ساخت وساز و تفکیک انشعاب مراجعه میکنند لزوماً باید از این کنتورها استفاده نمایند. جباری تاکید میکند: ما مدرن ترین کنتورهای موجود در بازار را تهیه میکنیم. در این کنتورها علاوه بر اینکه تمام وسایل اندازه گیری قبلی وجود دارد، یک سری امکانات جدید هم اضافه شده که تجهیزات قرائت از راه دور یکی از آنهاست و امکانات نوینی در کنتورهای هوشمند دیده شده است. البته تعویض کنتورهای آب دو حالت دارد؛ یا خراب شده و یا اینکه عمر مفید آن به پایان رسیده است. در هر صورت حالت اجبار ندارد و بنا به تقاضای مشترکان انجام خواهد شد. پروسه واگذاری انشعاب این کارشناس آبفا ادامه میدهد: متقاضیان توجه داشته باشند: انشعاب جدید و تفکیک کنتور هزینه دارد که با توجه به مناطق آبفا و شهرداری متفاوت است. به طور طبیعی این هزینه در جنوب شهر و شمال شهر یکسان نیست. البته پیمانکاران از جانب آبفا معرفی میشوند که در مناطق 10 گانه آبفای تهران پراکنده هستند و آبفا بر کار آنها نظارت دارد. جباری میگوید: بسیاری از اوقات مشترکین غفلت میکنند و پروسه صدور مجوز شهرداری برای حفاری طولانی میشود. به هر حال دریافت مجوز بر عهده مشترک است. ادارات آبفا تنها بعد از دریافت مجوز شهرداری اقدام خواهند کرد. این در حالی است که نوسانات قیمت ارز و تحریم، همه پروژه های ما را تحت تأثیر قرار داده است. به عنوان مثال؛ کار نصب ماژول های کنتورهای پیشرفته و قرائت از راه دور در حال حاضر با کندی مواجه شده است. رئیس گروه تأمین و نظارت بر امور کنتور آبفای تهران در خصوص چگونگی واگذاری انشعاب تصریح میکند: مشترک میتواند یک انشعاب داشته باشد ولی به تعداد واحدهای آن ثبت میشود. ما متوسط مصرف برای هر واحد را در نظر میگیریم و بر اساس آن انشعاب میدهیم و برای بیشتر از آن جریمه در نظر گرفته میشود. البته ما برای تعرفه های آب فهرست مشخص داریم که با توجه به کد کاربری که مشترک بر اساس جواز ارائه میدهد و همچنین کد مسکونی و کد بنایی متفاوت است. در بحث کد بنایی تعرفه های ما متفاوت است و کد آزاد محسوب میشود. مدیریت مصرف مشترکان با کنتورهای جدید جباری تاکید میکند: شاید بعد از تعویض کنتور این شائبه ایجاد شود که قیمت آب افزایش پیدا کرده است درحالیکه این طور نیست بلکه دقت کنتور بالا رفته است. شاید در کنتورهای قدیمی مصرف آب به دقت محاسبه نمیشد. هدف آبفا از ارائه کنتورهای جدید نشان دادن مصرف واقعی مشترکان است. البته ما هیچ تغییری در تعرفه های آب واحدهای مسکونی نداریم و تنها تکنولوژی جدید به کنتورها اضافه کرده ایم و افزایش تعرفه های آب توسط هیئت وزیران مصوب میشود. به عبارت دیگر؛ وظیفه ما خدمتگذاری به مشترکان است بنابراین نصب کنتور جدید به منظور مدیریت مصرف مشترکان و تشخیص مصرف واقعی آنهاست و قصد دریافت پول اضافه را نداریم و نمیخواهیم هزینه مشترکان را افزایش دهیم. کارشناس دفتر نظارت بر امور مشترکین آبفای تهران در پایان خاطرنشان میکند: ما 10 شرکت زیرمجموعه داریم که هر کدام به نواحی مختلف تقسیم شده اند. هدف ما تأمین بهترین تجهیزات انتقال و توزیع آب است زیرا به دنبال واقعی کردن مصرف مشترکان هستیم. تقاضای ما از شهروندان رعایت الگوی مصرف است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 159فهرست مطالب شماره 159
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×