ابزار کنترل مصرف آب

مصرف بیش از نیاز آب میتواند نتایج اقتصادی و زیست محیطی نامطلوبی به دنبال داشته باشد، از این رو گجتی طراحی شده تا بتواند با اندازه گیری آب مصرفی بین مازاد مصرف و ضرورت مصرف مرزی تعیین کند.آنتونی جاکوبیک، فارغ التحصیل دانشگاه «نورث وسترن گجتی» طراحی کرده که میزان آب مصرفی را اندازه گیری میکند. این گجت با نام «مای واتر» مصرف آب را در زمان واقعی نشان میدهد و این مصرف را با سایر خانه ها در منطقه مقایسه میکند. این دستگاه همچنین عادات استفاده از آب را طی زمان به نمایش می گذارد.این گجت را میتوان نزدیک منبع آب برای مثال نزدیک سینک ظرفشویی، نزدیک دوش حمام و یا نزدیک ماشین لباسشویی نصب کرد. اطلاعات اولیه از جمله محل تقریبی، اندازه خانوار را به آن ارائه داد و پس از آن این گجت میتواند آب مصرفی خانه شما را اندازه گیری نموده، آن را با سایر خانه ها مقایسه کرده و متوسط مصرف ماهیانه شما را نیز ارائه کند.براساس اظهارات جاکوبیک به عنوان طراح گجت «مای واتر»، هدف از ارائه این دستگاه کاهش مصرف آب تا 90 درصد نیست، بلکه تصمیم گیریهای کوچکی است که میتوانیم در خانه انجام دهیم. هدف اصلی این گجت ایجاد آگاهی و به راه انداختن یک موضوع برای مکالمه بین اعضای خانه درباره مصرف زیاد آب است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 164فهرست مطالب شماره 164
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×