اهمیت فشردگی فوم در بلوک سقفی و تریدی پانل

استاندارد ملی ایران به شماره 11108 (اجباری) حداقل دانسیته برای پلی استایرن را در ویرایش اول (شهریور 90) معادل 15 کیلوگرم بر مترمکعب و در اصلاحیه بعدی (اسفند 91) معادل 12 کیلوگرم الزام نموده است. وزن رایج بلوک های پلاستوفوم با ابعاد 25×50 ×200 سانتی متر بین 5/1 تا 8/1 کیلوگرم میباشد که با وزن استاندارد جدید (3 کیلوگرم) 100 درصد اختلاف دارد (چگالی رایج بین 5 تا 6 است!).

مهم ترین عامل این کاهش کیفیت، ضعف دانش فنی در تولیدکنندگان (صاحبان تکنولوژی) و به تبع آن، مصرف کنندگان است که اطلاعات فنی را از تولیدکنندگان غیراستاندارد (اکثریت قریب به اتفاق) طلب مینمایند. در این بین اصطلاحاتی مانند:«توجیه اقتصادی، نقش پرکننده، قالب ماندگار، سبک و عایق» تعاریف و دفاعیاتی است که به بلوک های پلاستوفوم نسبت داده میشود، اما بزرگ ترین خطر و ضرری که بلوک های« غیر استاندارد» بر کل ساختمان ها وارد مینمایند، عدم مسلح بودن بتن سقف ها بر اثر استفاده از آنها میباشد. برای کارفرمایی که آرماتور حرارتی رویه سقف ها را خریده و دستمزد آرماتوربند و مهندس ناظر را پرداخت نموده، عملاً به علت چسبیدن و فرو رفتن میلگردهای 5/6 ساده (کلاف) به فومی که فشردگیاش یک سوم استاندارد جهانی و یک دوم استاندارد ایران است، بتن غیرمسلح خواهد بود.

سقف، بخشی از سازه است که بار مرده و زنده (ثقلی و دائمی) را تحمل نموده و در زلزله نیز باید به مثابه دیافراگم صلب، رفتار مناسب سازه را تضمین نماید که با این خطای رایج، همان cm 5 بتن، با این همه تأثیر و نقش مهم، غیرمسلح میگردد. در مورد« تری دی پانل» به عنوان دیوار غیر باربر، قید عنوان غیر باربر منجر به کم اهمیت تلقی شدن این محصول گردیده است، در حالی که طبق ضوابط (مبحث ششم و آیین نامه زلزله) باید وزن خود و قطعات الحاقی (کابینت، آبگرمکن، پکیج و ...) و عکس العمل های زلزله را تحمل نماید.

با یادآوری رفتار و عملکرد قید و بست های نردبانی در ستون های فلزی دوبل که برای 1 درصد فشار موجود طرح میشدند (نیروی ملاک طراحی آنقدر کم است که finger force نامیده میشود)، جلوگیری از کمانش برشگیرها نیز وظیفه فومی است که مفتول در آن فرو رفته است، با این حساب هرچقدر فوم فشرده تر و قطر مفتول کمتر و تعداد آن بیشتر باشد، انتقال برش تا ظرفیت نهایی قطعه میسر میگردد. بدیهی است شاقولی، تراز بودن و نیاز به کمترین لایه نازک کاری و آستر، تنها تابع سختی خود محصول (پانل بدون شاتکریت) بوده که چگالی 12 یا 15 و مفتول سه برای مش را توجیه مینماید.

ارائه دهنده مقاله: پارس بتن مقاوم تیام واحد R&D

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 160فهرست مطالب شماره 160
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×