menu

ثبت آگهی رایگان

حق رفت وآمد از پارکینگ

حق-رفت-وآمد-از-پارکینگ

در معاملات خرید و فروش مسکن، پارکینگ و انباری از اجزای جداییناپذیر یک واحد آپارتمان به حساب میآیند اما در موارد زیادی با توافق طرف معامله یا تخلف فروشنده، این حق به خریدار داده نمی شود که آغازگر مشکلات زیادی در ساختمان خواهد بود.

قسمت های مختلف ساختمان را بشناسید

یادتان باشد که قانون تملک آپارتمان ها، مالکیت در آپارتمان ها را به دو قسمت اختصاصی و مشترک تقسیم میکند

اول قسمت های اختصاصی یک ساختمان که برای هر مالکی در سند مالکیتش مشخص می شود. در آیین‎نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها، در ماده 1 آمده است: «قسمت هایی از بنا اختصاصی است که عرفاً برای استفاده انحصاری مالک معین یا قائم مقام او اختصاص یافته باشد».در واقع قسمت های اختصاصی ساختمان، واحدهای جداگانه ساختمان همراه سایر متعلقات مانند پارکینگ ، انباری و ... است که متراژ و جزییات آن نیز به طور دقیق در سند مالکیت ذکر شده است.

در بخش دوم قسمت هایی از ساختمان قرار دارد که با سایر اهالی مشترک است و این بخش را در حقوق مشاعات مینامند. طبق ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها، قسمت های مشترک آپارتمان، قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل و پیشه مخصوص نیست و به تمام مالکان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد. به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده یا در اسناد مالکیت ملک، به یک یا چند نفر از مالکان اختصاص ندارد، از قسمت های مشترک آپارتمان است.

بر این اساس قسمت های مشترک ساختمان، راهروها، پلکان ها، فضاهای داخل پارکینگ یا پارکینگ های اضافه ای که مالکی آن را فروخته و از محل رفته باشد، باغچه، حیاط و پشت بام را در بر می گیرد.

فروشنده باید به قول خود عمل کند

اگر خانه ای را خریده اید و در سند عادی یا همان مبایعه نامه آن قید شده است که فروشنده ملزم به واگذاری خانه، همراه با پارکینگ و انباری به شماست، اما زمان تحویل، فروشنده از انجام این کار خودداری میکند و خانه ای بدون پارکینگ به شما تحویل می دهد، اصلاً خودتان را ناراحت و نگران نکنید، به راحتی می توانید علیه او اقامه دعوی کنید و حقتان را بگیرید. برای این کار باید به دادگاه مراجعه و دادخواست «الزام به انجام تعهد» بدهید.

طبق این دادخواست، دادگاه خریدار را مجبور و ملزم به ارائه خدماتی که در سند قید شده است، می کند. حتی اگر فروشنده، فضای پارکینگ را در ساختمان پیش بینی نکرده باشد، باید مبلغ آن را به خریدار بپردازد و این مبلغ نیز با نظر کارشناس دادگستری تعیین می شود، زیرا قیمت پارکینگ در هر منطقه از شهر متفاوت است ، بنابراین بستگی به ارزش منطقه ای آپارتمان، رقمی که به شما تعلق می گیرد کم یا زیاد می شود.

پارکینگ مال کیست؟

بسیار پیش می آید که در زمان خرید آپارتمانی، متوجه میشوید واحدی که قصد خریدش را دارید، پارکینگ ندارد. شاید از خود میپرسید که چطور میشود واحدی پارکینگ نداشته باشد یا در اصل، پارکینگ چگونه بین واحدها تقسیم میشود؟ در این مورد خوب است بدانید که تقسیم پارکینگ به دو صورت انجام میشود:

صورت اول، تعلق اختصاصی است، که مانند انباری، با تعیین موقعیت و مساحت آن، محل دقیق آن در صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی قید می شود و در حقیقت ملک اختصاصی صاحب آپارتمان به حساب می آید.

صورت دوم، تعلق پارکینگ به هر واحد به طور مشاع است. به این معنا که این پارکینگ ها در صورت جلسه تفکیکی واحدهایی که می توانند به صورت مشاع از پارکینگ ساختمان استفاده کنند، نام برده می شوند. در این صورت فقط آپارتمان هایی که حق استفاده از پارکینگ مشاع برای آنها شناخته شده است، می توانند از پارکینگ ساختمان به صورت مشاع استفاده کنند.

باید جلوی دعوا را گرفت

فراموش نکنید که ممکن است بعضی از واحدهای یک آپارتمان، حق استفاده از پارکینگ مشاع را داشته باشند و بعضی دیگر نه. همچنین ممکن است تمامی واحدهای آپارتمانی ساختمان، به نحو اختصاصی در سند مالکیت، پارکینگی برایشان مشخص نشده باشد و حق استفاده مشاعی از پارکینگ ساختمان را داشته باشند. در این وضعیت، هر کدام از واحدها می توانند اتومبیل خود را در هر قسمت از پارکینگ که می خواهند بگذارند، بدون اینکه کسی به توقف او در قسمت خاصی از پارکینگ مشاعی اعتراض کند.

یادتان باشد که در چنین حالتی، مالکان برای ایجاد نظم و انضباط در ساختمان، می توانند محل معینی را برای مدت معینی به طور موقت، به هر یک از واحدها اختصاص دهند و برای رعایت عدالت، وقتی این مدت معین به پایان رسید، آن را با واحد دیگری تعویض کنند تا بین مالکان هم رنجش یا تنش به وجود نیاید.

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 160

فهرست مطالب شماره 160

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

در این زمینه بیشتر بخوانیم :

×