نخستین همایش فناوری و سازه های سنتی با محور گنبد

نخستین همایش فناوری و سازه های سنتی با محور گنبد توسط موسسه آموزش عالی علوم و فنون تهران (موسسه ایوان خانه معمار) و انجمن علمی معمار دانشگاه تربیت مدرس؛ 10 و 11 اردیبهشت 1392 برگزار میشود. علاقه مندان جهت ثبت نام در این کنفرانس تا 30 فروردین 1392 به سایت مراجعه www.ttsc.ir نمایند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 156فهرست مطالب شماره 156
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×