LSF با شرایط اقلیمی ایران سازگار است

گروه ساخت وساز: یکی از سیستم های صنعتی که توانسته در صنعت ساختمان ما تا حدودی جای خودش را پیدا کند. سیستم سازه ایLSF میباشد. استفاده از این سیستم مزایای بسیاری به همراه دارد که از جمله آنها میتوان به سبکی ساختمان، مقاومت بالا، سرعت اجرا و همچنین صرفه جویی در مصرف انرژی اشاره کرد. پیام ساختمان در رابطه با جزییات این سیستم نوین ساختمانی سراغ مسعود کریمیان، مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و توسعه سازه های قاب فلزی سبکLSSI که مشاور صنعتی سازی مدیریت عملکرد و بازرسی وزارت راه و شهرسازی و عضو ارشد کمیته تدوین آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد نیز بوده، رفته است. پیام ساختمان: سیستم قاب فولادی سبک تا چه اندازه با شرایط اقلیمی کشور هماهنگ است؟ استانداردهای سیستم سازه ای LSF در ایالات متحده تدوین شده که جغرافیای اقلیمی و آب وهوا و شرایط ژئوتکنیکی و زمین شناختی آن مانند ایران است. بر همین اساس تمام شرایط اقلیمی ایران در استانداردهای سیستم ساختمانی سازه های LSF لحاظ شده اند و با رعایت این استانداردها ما هیچ مشکلی در شرایط اقلیمی گوناگون ایران اعم از مناطق سردسیر، گرمسیر، مرطوب، کویری، زلزله خیز و بادخیز نداریم. پیام ساختمان: با توجه به اینکه شما عضو ارشد کمیته تدوین آیین نامه سیستم قاب سبک فولادی میباشید، چقدر در کشور ما آیین نامه ها رعایت میشود؟ LSF پدیده ای بود که در ایران تبدیل به یک فاجعه شد و دلیل این رخداد دقیقاً با بیتوجهی به آیین نامه ها و استانداردهای سیستم ساختمانی LSF ارتباط مستقیمی دارد. البته این مشکل اساسی صنعت ساختمان در کشور ماست. اما به سبب نوپا بودن سیستم سازه های LSF و فقدان سیستم نظارتی تخصصی و عدم آگاهی جامعه مهندسی از این نوع سیستم ساختمانی و بیتوجهی و بیرغبتی برخی مدیران دولتی مرتبط و شکل گیری شرکت های سودجو و فرصت طلب بیاعتقاد به اخلاق مهندسی و سایه افکندن رانت سیاه و همچنین دخالت سازمان های غیرمتخصص، موجب بروز افتضاحات بسیاری گردید که البته با وجود اخطارهای به موقع، هیچ گونه برخوردی با این جریان صورت نگرفت و نهایتاً انتظاری که از رشد و شکوفایی دانش و تکنولوژی فنی و مهندسی سازه های LSF میرفت، محقق نگردید و تنها چند شرکت معدود که در جهت اجرای استاندارد بودند با فدا کردن سود خود به این مهم پرداختند. اما دغدغه تدوین آیین نامه، ارتقا و به روزرسانی آن، تهیه استاندارد ملی، معرفی و اجرا و نظارت بر اجرای آنها با حمایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی وزارت راه و شهرسازی همواره در اولویت اول دستور کار ما بوده است تا جایگاه سیستم ساختمانی LSF به عنوان یکی از تکنولوژی های برتر ساختمانی حفظ شود. پیام ساختمان: این سیستم در کشور های توسعهیافته چه جایگاهی دارد؟ در کشورهای توسعهیافته مانند آمریکا و کانادا نیز برنامه توسعه سازه های LSF یک برنامه جدید است که از سال 1996 آغازشده است و قبل از آن چندان مورد اعتنا نبوده است. ولی در طول این مدت پیشرفت های بسیار زیادی در این سیستم ساختمانی اتفاق افتاده است و این سیستم به یک تکنولوژی کاملاً صنعتی سازی مدرن با نرم افزارهای طراحی اختصاصی و تولید CAD/CAM تا 11 طبقه تبدیل گردیده است. پیام ساختمان: این سیستم چه مزایایی نسبت به سایر روش های صنعتی دارد؟ روش های صنعتی سازی بسیار محدود هستند. باید مدنظر داشت که سیستم های ساخت مانند قالب های تونلی، ICF، اسکلت پیچ و مهره فولادی و نظایر آن به هیچ وجه صنعتی سازی محسوب نمیشوند و اجرای این ساختمان ها همان پروسه های سنتی سازی را دارند و کاهش زمان محدود در روند ساخت الزاماً دلیل بر صنعتی سازی نمیباشند. سیستم های صنعتی سازی در درجه اول با میزان پیش ساخته سازی(Prefabrication) طبقه بندی میشوند که در این گروه سیستم هایی مانند تیلت آپ(Tilt-Up)، قاب چوبی(Wood Framing)، قطعات پیش ســاخته فولاد سرد نورد (Cold-Formed Steel Prefabricated)، قاب های فولادی کم ضخامت (Light Gage Steel Framing)، قاب های فولادی سبک(Lightweight Steel Framing) و ساختمـــان های مدولار(Modular Housing) را میتوان نام برد. در بین همه این سیستم ها همگی موجب رشد تکنولوژی ساختمانی گردیده اند ولی LSF به دلیل فلسفه وجودی آن که دربر دارنده فراگیری مطلق برای یک ساختمان میباشد و میتواند در ترکیب با سازه های دیگر در تمام روش های ساختمانی سنتی و صنعتی به کار گرفته شود، از مزیت بیشتری برخوردار است. البته در کشور ما LSF را با قاب های فولادی کم ضخامت(LGS) اشتباهاً یکسان تلقی میکنند اما LGS یک روش ساخت و LSF یک فلسفه است که تمام مزایای صنعتی سازی و توسعه پایدار را در خود دارد. پیام ساختمان: قیمت تمام شده این سیستم نسبت به روش های سنتی چقدر گران تر است؟ قیمت تمام شده این سیستم با قیمت ساختمان های فولادی متعارف یکسان است و البته اگر کل هزینه ها و فرایندهای کارگاهی اجرای یک پروژه ساختمانی و مسائل توسعه پایدار نظیر انتشار گازهای سمی و تخریب و آلایندگی محیط زیست برای تولید مصالحی نظیر سیمان و تولید نخاله های ساختمانی و عمر مفید و مصرف انرژی و حفظ منابع ملی را در نظر بگیریم فولاد بسیار باصرفه تر از بتن و LSF برای ساختمان های تا 7 طبقه صرفه بیشتری دارد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 197فهرست مطالب شماره 197
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×