خانه اسکلتی

خانه اسکلتی یک سازه مسکونی است که از دو بلوک در کنار هم تشکیل شده است. این خانه جالب در یوکوسوکا در استان کاناگاوای ژاپن ساخته شده است. چارچوب اسکلتی این مجتمع آپارتمانی دو طبقه از ساختار بتن تشکیل شده و قسمت های داخلی ساختمان تنها به وسیله نردبان به هم متصل شده اند. پله های اضطراری در بین این دو بلوک قرار گرفته که در واقع عامل اصلی جدایی ساختمان ها از هم به شمار می رود. شرکت طراحی be-fun در کشور ژاپن کار ساخت ساختمانی را که خانه اسکلتی نام دارد، انجام داده است
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 234فهرست مطالب شماره 234
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×