حضور مهندس مجری در سازه ساختمان

حضور-مهندس-مجری-در-سازه-ساختمان
بیش از یک دهه از ابلاغ قانون حضور مجری ذیصلاح در ساختمان سازی می گذرد ولی متأسفانه متولیان امر ساختمان سازی اعم از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، نظام مهندسی ساختمان و غیره آن را به طور کامل اجرا نکرده اند. این نوشتار قصد بررسی حقوقی، مقصریابی و تبعات عدم اجرای قانون فوق را ندارد بلکه به منظور ارائه پیشنهاد تنظیم شده است.اگر ساختمان های در حال احداث را از نظر متراژ و طبقات به سه گروه بزرگ، متوسط و کوچک دسته بندی کنیم، درمی یابیم که در ساختمان های بزرگ سازوکار مهندسی وجود دارد که از بحث این مقاله خارج است و این متن فقط به ساختمان های متوسط و کوچک می پردازد که بدون حضور مجری ذیصلاح ساخته می شود و مشکلات زیادی را در حین ساخت از نظر گودبرداری و در زمان بهره برداری از نظر استحکام در زلزله برای مردم ایجاد می کند.بر این اساس، پیشنهاد می شود به عنوان یک راه حل میان مدت تا اجرای کامل قانون در همه ساختمان های متوسط و کوچک از شروع گودبرداری تا پایان سقف ها (سازه ساختمان) مهندس مجری ذیصلاح حضور داشته باشد که در شرایط فعلی ساختمان سازی محاسن زیر را خواهد داشت.1-حضور مهندس مجری در زمان گودبرداری امنیت ساختمان های همجوار را تأمین می کند. متأسفانه دائماً اخبار ریزش ساختمان های همجوار موجب آزردگی خاطر و تشویش اذهان عمومی می شود که عامل اصلی آن عدم حضور مهندس مجری ذیصلاح در ساختمان سازی است.2-حضور مهندس مجری در سازه ساختمان می تواند امنیت ساختمان را در زمان زلزله تأمین کند. از نظر ماهیتی کارکرد ناظر و مجری در همه مشاغل به ویژه در ساختمان سازی بسیار متفاوت است و مهندس ناظر نمی تواند خلأ مهندس مجری را پر کند که متأسفانه در حال حاضر چنین اشتباهی متصور است.3-زمان اجرای گودبرداری، اسکلت و سقف ها (سازه ساختمان) تقریبا یک سوم اجرای کامل ساختمان است. در نتیجه توانایی مهندس مجری ذیصلاح از نظر تعداد سه برابر می شود.4-انتخاب مرحله ای مجری ذیصلاح برای مالکان ساختمان های متوسط و کوچک تأمین می شود.5-حضور مهندس مجری در سازه ساختمان یک گام به جلو در اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان است که آزمون مناسبی برای اجرای کامل آن وجود دارد.6-به جهت ماهیت مهندسی در سازه ساختمان و عدم امکان اعمال سلیقه مالکان در این قسمت، اختلاف نظر بین مهندس مجری و مالکان به حداقل می رسد.7-وجود فقط دو آیتم بتن و میلگرد (آهن آلات) در سازه ساختمان، موجب سهولت در قرارداد بین مهندس مجری و مالک می شود.8- زمان اجرای سازه ساختمان یک سوم زمان اجرای کامل ساختمان بوده و در نتیجه نوسانات قیمت مصالح و سایر هزینه ها مشکلات کمتری را در قراردادها بین مهندس مجری و مالک ایجاد می کند.9-در صورت توافق بین مالک و مهندس مجری، امکان ادامه همکاری طرفین تا پایان ساختمان سازی وجود دارد.برآورد مالی برای یک ساختمان بتنی متعارف حدود هزار مترمربع- هزینه های گودبرداری، اسکلت و سقف ها در یک ساختمان بتنی متعارف هزار متری حدود دو میلیارد و صد میلیون الی دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال است.- هزینه مهندس مجری طبق عرف 10 % پیمان و مدیریت حدود دویست و ده میلیون الی دویست و چهل میلیون ریال می شود.- اگرمدت اجرای شروع گودبرداری تا پایان سقف ها را حدود 6 ماه فرض کنیم، دستمزد ماهیانه مهندس مجری حدود سی و پنج میلیون الی چهل میلیون ریال می شود.با توجه به آنالیز فوق هزینه مهندس مجری برای مالک و مهندس مجری قابل قبول است.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×