بازدید رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از یک پروژه

ساخت و سازهای بزرگ زیر ذره بین بازرسی های سرزده

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همزمان با بازدید بازرسان فنی سازمان نظام مهندسی و شهرداری با حضور در محل اجرای پروژه پردیس شهری نور واقع در شهرداری منطقه 5 از این پروژه به صورت سرزده بازدید کرد.

ساخت-و-سازهای-بزرگ-زیر-ذره-بین-بازرسی-های-سرزده
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همزمان با بازدید بازرسان فنی سازمان نظام مهندسی و شهرداری با حضور در محل اجرای پروژه پردیس شهری نور واقع در شهرداری منطقه 5 از این پروژه به صورت سرزده بازدید کرد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، حجم عملیات ساخت و ساز این پروژه کاربری مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی، ورزشی، آموزشی فرهنگی با زمینی در مساحت417615 مترمربع کل بنا،به عنوان پروژه نمونه معرفی شد. غفرانی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در باره این پروژه گفت: در نحوه ساخت این پروژه نکات فنی و مهندسی به خوبی رعایت شده و طبق بررسی های ما در اجرا نیز نکات فنی به خوبی انجام شده است، به این ترتیب از یک نمونه کار خوب مهندسی بازدید کردیم. در ادامه معاون مهندسی و کنترل کیفیت این پروژه در هر مرحله از بازدیدهای صورت گرفته مسئولان توضیحاتی را درخصوص کیفیت طراحی، اجرا وکاربری های مربوطه ارائه نموده که باتوجه به پرسش های مطروحه مورد توجه بازدیدکنندگان قرارگرفت . مقدم همچنین با ارائه گزارشی از روند پیشرفت پروژه بر حرکت مجموعه خود پیش از قالب برنامه زمانبندی ابلاغ شده تأکید کرد و گفت: نکته قابل توجه اجرای فاز ساخت این پروژه بر اساس مدیریت ارزش، مهندسی ارزش و مدیریت ریسک است.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×