استفاده از توانایی نرم افزاری شرکت های خارجی

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: هدف اولیه از برگزاری نمایشگاه آشنایی با دستاورد ها و فن آوری های روز صنعت است اما متأسفانه امروز نمایشگاه ها صرفا تبدیل به محلی برای فروش محصولات شده اند. محمدمهدی مافی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان بابیان این مطلب، افزود: نمایشگاه باید محلی برای تبادل افکار بازیگران صنعت ساختمان شود تا بتوانند نقاط ضعف بنگاه تولیدی، اجرایی و خدماتی خود را برطرف کنند. بنابراین کارگاه های آموزشی برای تولیدکنندگان مختلف می تواند راهگشا باشد. وی ادامه داد: بعد از برجام شاهد حضور هیئت های خارجی در کشور بودیم و شرکت های بزرگ خارجی هم در قالب این هیئت ها وارد کشور شدند. بدون شک این ارتباط دوسویه است. اگر آن ها بخواهند خدمات فنی - مهندسی خودشان را به کشور ما صادر کنند، قطعا صادرات خدمات فنی - مهندسی ما به کشور مقابل هم تسهیل خواهد شد. بسیاری از کشور های درحال توسعه می توانند مشتری خوبی برای خدمات مهندسی و تولیدات شرکت های داخلی باشند. عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران اضافه کرد: واقعیت این است که ما در بسیاری از بخش های صنعت ساختمان نیازمند فناوری های نو هستیم. این مهم به ویژه در بخش نرم افزاری به وضوح قابل مشاهده است. امروز زمان ساخت پروژه های ساختمانی و عمرانی ما بسیار به طول می انجامد و همین مسئله سودآوری و آینده پروژه را با مشکل مواجه می کند. مافی اظهار داشت: چالشی که ممکن است در اثر حضور خارجی ها به وجود بیاید، این است که بازار کار کشور را در اختیار بگیرند و عرصه بر تولیدکننده داخل تنگ شود اما به رغم این موضوع نباید از زمینه سازی ورود فنّاوری به کشور غافل باشیم. وی در پاسخ به این سؤال که چرا فناوری های نمایشگاه ها به صنعت ساختمان وارد نمی شوند، اظهار داشت: فناوری های نوین قبل از هر کاری باید تأییدیه های لازم را از مراجع ذی صلاح دریافت کنند. نکته دوم شناساندن مزایای این فناوری ها به صنعتگران و سازندگان است که قطعا زمان بر خواهد بود و حتی با مخالفت هایی از طرف سنتی ها مواجه خواهد شد و نهایتا اقدام مهم نهایی برای به ثمر نشستن این فنّاوری ها حمایت دولت از فناوری های نوین است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 9651فهرست مطالب شماره 9651
×