نخستین نرم افزار ایرانی بهینه سازی مصرف انرژی

رئیس گروه کارایی انرژی مصارف غیرمولد سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) از ساخت نخستین نرم افزار ایرانی بهینه سازی مصرف انرژی در کشور خبر داد. آرش قلمی اظهار داشت: دو نرم افزار با توان متخصصان ایرانی برای گوشیهای تلفن همراه دارای سامانه عامل اندروید به منظور ارتقای بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی تهیه شده است. وی افزود: یکی از نرم افزارها محیط موردنظر را با واردکردن اطلاعات موردنیاز به صورت کلی مورد ممیزی انرژی قرار میدهد و یک برآوردی از میزان مصرف انرژی آن محیط به کاربران نشان میدهد تا مشترکان نسبت به شناسایی نقاط دارای ظرفیت بهینه سازی هدایت شوند. وی اظهار داشت: این نرم افزار از چندین رویه گرافیکی تشکیل شده است که امکان ممیزی انرژی آشپزخانه، اتاق پذیرایی، اتاق نشیمن، اتاق خواب و اتاق کار را فراهم میکند. پس از انجام ممیزی، بخش یا تجهیزی که درصد زیادی از مصرف انرژی را به خود اختصاص میدهد، مشخص میشود تا کاربران نسبت به اصلاح و بهینه سازی اقدامات لازم را انجام دهند.قلمی دقت این نرم افزار را بسیار منطبق با واقعیت بیان کرد و گفت: هرچه اطلاعات واردشده ازجمله توان مصرفی دستگاه بیشتر به واقعیت نزدیک تر باشد، محاسبه ها دقیق تر میشود. وی یادآور شد: به منظور رفاه حال کاربران، برخی پارامترها به صورت پیش فرض مشخص شده اند تا کاربر دچار مشکل نشود.همچنین این نرم افزار به صورت تخصصیتر نسبت به ممیزی انرژی یخچال و فریزر اقدام میکند و کاربران با استفاده از این نرم افزار میتوانند تفاوت مصرف انرژی یخچال کهنه با نو، تفاوت مصرف انرژی در رتبه های مختلف برچسب مصرف انرژی را مشاهده و مقایسه کنند. وی خاطرنشان کرد: همچنین این نرم افزارها به زودی روی سایت سازمان بهره وری انرژی ایران به نشانی www.saba.org.ir بارگذاری میشود که قابل دانلود است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 196فهرست مطالب شماره 196
×