menu

ثبت آگهی رایگان

قانون پرداخت حق شارژ آپارتمان و هزینه های مشترک ساختمان

قانون-پرداخت-حق-شارژ-آپارتمان-و-هزینه-های-مشترک-ساختمان

هر ساختمان دارای هزینه هایی مشترک است که تمامی مالکان و استفاده کنندگان از آپارتمان ملزم به پرداخت آن هستند.

حق شارژ آپارتمان چیست و برای چه دریافت می شود؟

این هزینه ها شامل نگهبانی و حفاظت فیزیکی مجموعه، تأسیسات، نگهداری فضای سبز و... می باشد و البته ممکن است در برخی از آپارتمان ها یک یا چند یا همه موارد را در برگیرد. هزینه شارژ طبق محاسبات و پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب ساکنان که مجمع عمومی آن آپارتمان محسوب می شوند، برای همه اهالی لازم الاجرا می باشد.

قانون حق شارژ آپارتمان

در ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها مصوب اسفند 1343 سطر آخر آمده است: پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه مورداستفاده قرار گیرد و یا نگیرد الزامی است. بنابراین اگر در مجتمعی یکی از ساکنان بگوید که من از پارکینگ استفاده نمی کنم، ماشین ندارم که هزینه نظافت پارکینگ را پرداخت کنم، من در منزل ساکن نبوده ام، حق شارژ نمی دهم و یا به هر دلیل دیگری حاضر به پرداخت حق شارژ نباشد، طبق قانون و به موجب ماده 10 این قانون هیئت مدیره می تواند به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن خطاب به شخص مذکور، شارژ را مطالبه کند و چنانچه شخص ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه اقدام به تسویه حساب نکند، هیئت مدیره می تواند به مراجع قضایی شکایت کند که در این صورت دادگاه ها موظف اند این گونه شکایات را خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار دهند.

دادگاه هم شخص بدهکار را از خدمات عمومی مانند برق، گاز و تلفن محروم می کند و تا زمانی که مالک یا استفاده کننده از آن واحد آپارتمانی، هزینه های معوقه را طبق گواهی هیئت مدیره یا حکم دادگاه پرداخت نکند، حق استفاده ازاین خدمات را ندارد. قابل ذکر است این مبلغ تا سقف 2 برابر جریمه نیز قابل افزایش است.

حق شارژ آپارتمان برای مستاجران

این قانون شامل مالک و مستأجر می شود، حال اگر به موجب قرارداد نامه، پرداخت هزینه های مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف نماید، مستأجر می تواند از محل مال الاجاره هزینه های مزبور را پرداخت کند و درصورتی که پرداخت هزینه های جاری به عهده مستأجر باشد و اگر مستأجر از پرداخت هزینه ها امتناع کند، هیئت مدیره می تواند علاوه بر مراجعه به مستأجر، به مالک نیز مراجعه و اعلام بدهی کند.

حق شارژ برای آپارتمان خالی

اگر مالکی از آپارتمانش هیچ استفاده ای نکند، باز ملزم به پرداخت هزینه های مشترک یا شارژ ساختمان است؟ ازنظر قانونی این توجیه پذیرفته نیست و طبق موضوع ذیل ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها: پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورداستفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است. در این میان اما مالکانی که ملزم به این پرداخت هستند نیز این ادعا رادارند که به چه علت باید هزینه های استفاده دیگران را پرداخت کنند، به ویژه اینکه هزینه شارژ در بعضی ساختمان ها غیر از اندوخته ساختمان و هزینه نگهداری از بنا و هزینه آسانسور و سرایداری شامل بعضی از هزینه های مصرفی مثل گاز و آب نیز می شود.

در این موارد راهکار عرفی این است که با طرح موضوع و تصویب آن در مجمع عمومی می توان مالکان آپارتمان های خالی از سکنه را از پرداخت بخشی از هزینه های مشترک معاف کرد. به این ترتیب در قراردادی که به تصویب اکثر مالکان رسیده باشد، می توان هزینه های مصرفی مشترک را برای آپارتمان هایی که به طورکلی خالی از سکنه هستند و حتی هیچ ورود و خروجی نیز به آن ها صورت نمی گیرد در نظر نگرفت.

سوال درباره حق شارژ آپارتمان

اگر شخصی در یک آپارتمان پارکینگ و انباری نداشته باشد و قرار باشد کل اعضا هزینه نقاشی پارکینگ را بدهند آیا این هزینه به شخصی که پارکینگ ندارد تعلق می گیرد یا خیر؟

چنانچه مالکیت پارکینگ و انباری در صورت مجلس تفکیک و سند اختصاصی هر واحد ذکر نشده باشد ، چون همچنان جزء مشاعات است و حق همه افراد ساکن ، استفاده از آن فضاست ؛ هرچند طبق ماده 10 قانون مدنی توافق خاصی جهت بهره برداری از هر یک از پارکینگ ها و انباری ها شده باشد، همچنان پرداخت هزینه نقاشی آن نیز بر دوش همه است.

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 292

فهرست مطالب شماره 292

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

در این زمینه بیشتر بخوانیم :

×