سازه های فضاکار

سازه های فضاکار به گروه هایی از سازه ها، عمدتا شامل شبکه های تخت، چلیک ها، گنبدها، دکل ها، شبکه های متشکل از کابل ها، سازه های غشایی، سازه های تاشو، سازه های کش بستی و نظایر آنها اطلاق می گردد. سازه های فضاکار عمدتا دارای فرم بدیع مستوی یا منحنی در فضا بوده و با واحدهای حتی المقدور یکسان در الگویی تکرارشونده احداث می شوند. در سازه های فضاکار، ترکیب مجموعه تاشه و فرم هندسی، بارهای خارجی، نیروهای داخلی و تغییر مکان های سازه در یک صفحه قرار نگرفته و از آن فراتر و به سه بعد گسترش می یابند. اهمیت سازه های فضاکار در محیط مصنوعی یا طبیعی سازه های فضاکار قابلیت ها و امکانات عمده ای را در اختیار مهندسان و معماران برای تلفیق اصول زیباشناختی و نوآوری ها با جنبه های رفتاری، عملکردی، کاربری و سرویس دهی سازه قرار می دهند. با توجه به آنکه اغلب سازه های فضاکار وسیع و بزرگ هستند، اثر فراوانی بر محیط باقی می گذارند. بیش از دیگر سازه ها، فضا را معرفی می کنند. فرم پروژه توسط سازه تعریف می شود. مزایای سازه های فضاکار زیبایی در معماری سازه فضاکار، شکل منتظم سازه های فضایی به لحاظ معماری باارزش است و از این روست که بسیاری از معماران در سالن ها و مراکز اجتماعات و غیره سازه فضاکار را به نمایش می گذارند. تنوع در کاربرد سازه فضاکار و صرفه جویی اقتصادی. امکان عبور تأسیسات برقی و حرارتی و... از فضای بین لایه های سازه فضاکار. سرعت در تولید و اجرای سازه فضاکار و همچنین امکان مونتاژ و دمونتاژ سازه فضایی در هر مرحله از اجرا و پس از اجرا. عدم انهدام ناگهانی به دلیل بالا بودن درجه هیبرااستاتیکی سازه فضایی، درجه نامعین سازه فضایی بالا بوده و معمولا خرابی موضعی، باعث خرابی کل سازه فضاکار نمی گردد. امکان پوشش دهانه های وسیع و بدون ستون میانی توسط سازه فضایی، سیستم سازه های فضاکار قادر به پوشاندن دهانه های بزرگ با حداقل مواد مصرفی هستند. به علت رفتار سه بعدی سازه فضاکار، توزیع تنش در تمام جهت انجام می گردد. ضریب ایمنی سازه فضاکار در برابر طوفان، زلزله و آتش سوزی. کاربردهای نوین سازه های فضاکار شبکه ای در کاربرد سازه های فضاکار شبکه ای به نظر نمی رسد محدودیتی وجود داشته باشد و از این سازه ها تاکنون در کاربری های گوناگونی بهره گیری شده است. طبعا استفاده بجا از سازه های فضاکار شبکه ای به معنی آن است که در کاربری موردنظر، از جمیع جهات و پس از مقایسه گزینه های سازه فضاکار شبکه ای با گزینه های انواع دیگر سیستم های سازه ای و بررسی مزایا و معایب گزینه ها از دیدگاه فنی و اقتصادی و سایر جنبه های ذی ربط، گزینه های سازه فضاکار شبکه ای به عنوان گزینه یا گزینه های برتر انتخاب شده باشد. با توجه به سبکی وزن، صلبیت قابل ملاحظه و عملکرد سه بعدی سیستم های سازه ای فضاکار، امکان احداث سازه های پوشش فضاهای سرپوشیده ای که در آن عملکرد معماری دهانه های آزاد نسبتا طویلی را در دو امتداد متعامد ایجاب می نماید، به نحو مطلوبی فراهم گردیده است. درعین حال، در صورتی که فرم به نحو شایسته ای در خدمت محتوای سازه ای قرار گیرد، کاربرد این سازه ها در بسیاری دیگر از پروژه های متنوعی که تاکنون کمتر در احداث آنها از سازه های فضاکار شبکه ای بهره گیری شده است، واجد مزایای انکارناپذیری خواهد بود. ازجمله، بهره گیری از سازه های فضاکار شبکه ای پیش ساخته در احداث و تولید سازه های صنعتی، سالن های آمفی تئاتر، سالن های ورزشی چندمنظوره سریع النصب و با دهانه های آزاد نسبتا قابل ملاحظه، بازسازی بافت های دارای ارزش تاریخی فرهنگی، سکوهای دریایی، هلی پد و آشیانه های هواپیما، سقف انبار و برج های انتقال نیرو و سازه های متنوع دیگر، به دلایل عدیده، زمینه های کاربرد نوین سازه های فضاکار شبکه ای را به میزان گسترده تر میسر خواهد ساخت. همچنین سازه فضاکار به دلیل صرفه جویی در میزان فولاد و مصالح مصرفی، گامی در جهت کاهش تخریب در منابع موجود در کره خاکی و محیط زیست به شمار می رود. (برگرفته از آیین نامه سازه های فضاکار) ارائه دهنده مقاله: شرکت سازه های فضاکار کارپاژ آگهی در صفحه؟؟؟
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 245فهرست مطالب شماره 245
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×