menu

ثبت آگهی رایگان

صورت مجلس تفکیکی چیست؟

صورت-مجلس-تفکیکی-چیست

شاید موضوع محل قرارگیری پارکینگ ها برای خودروهای هر واحد مسکونی موضوع جدیدی نباشد اما گاهی این موضوع نه چندان جدید مالکان واحدها را به جدال با یکدیگر وا میدارد اینکه هر مالک پارکینگی را که بهتر است از آن خود میداند یا برداشتن پارکینگ بهتر را منوط به قدیمیتر بودن مالکیت هر واحد مسکونی میدانند.

حتی گاهی زود آمدن یا دیر آمدن خودروی هر مالک شرط قرارگیری در موضع پارکینگ مطلوب تر میشود و در شرایط بهتر موضوع توافق بر سر قرارگیری پارکینگ ها پیش میآید که مثلاً واحدی که خودرویاش را در ساعت دیرتری خارج میکند ماشینش را در سطح دسترسی بدتری قرار دهد. اینجاست که خوانندگان محترم با خود میگویند که چرا به سند ملکی خود رجوع نمیکنند تا با ارائه سند خود قانونی و منطقی حق خود را اعاده کنند.

در پاسخ به این عزیزان باید گفت که تشخیص درست پارکینگ ها از روی سند ملکی برای آپارتمان های قدیمی یا آپارتمان های نوساز مخصوصاً با تعداد واحد بالا نمیتواند منجر به تعیین دقیق محل کروکی پارکینگ هر واحد شود. پس به نظر شما راه حل را در کجا میتوان یافت که این موضوع به این سادگی علاوه بر تبدیل نشدن به چالشی بزرگ برای همسایگان به یک پاسخ منطقی برای رفع این مشکل دست یابد. برای جوابگویی به این سؤال ساده کافی است مالکان باید به سراغ ادارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفته و با ارائه مدارکی که در ادامه به تشریح آن میپردازیم به حل مشکل خود به صورت کاملاً اصولی بپردازند.

مالک هر واحد مسکونی با در دست داشتن کارت ملی و سند ملک خود به اداره ثبتی اسناد و املاک که بسته به محل قرارگیری ملک در هر منطقه جغرافیایی شهر متفاوت است رجوع کرده و با ارائه مدارک ذکرشده اقدام به درخواست صورت مجلس تفکیکی ملک و نقشه جانمایی پارکینگ ها و انباریها نماید. حال ممکن است این سؤال پیش آید که اصلاً صورت مجلس تفکیکی چیست؟

در پاسخ باید گفت صورت مجلس تفکیکی با استفاده از گواهی پایان ساختمان توسط ثبت اسناد و املاک تهیه میشود. این صورت جلسه صرفاً به تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل و ذکر مساحت آنها و شماره گذاری آنها میپردازد بی آنکه به مالکیت خصوصی واحدها بپردازد.

بدیهی است اگر کل ملک قبل از تفکیک متعلق به یک فرد بوده کل قطعات نیز متعلق به او خواهد بود و اگر ملک دارای چند مالک مشاعی بوده مثلاً سه مالک هر یک با قدرالسهم دو دانگ از شش دانگ. در این صورت کل واحدها و قطعات تفکیک شده یک بهیک با قدرالسهم دو دانگ متعلق به هر سه مالک خواهد بود. هیچیک از مالکین واحد مستقل و شش دانگ نخواهند داشت مادامیکه سند تقسیم نامه در دفترخانه و به رضایت مالکین تنظیم شود.

در این مرحله مالکین به نسبت قدرالسهم خود تعدادی از واحدها را به طور کامل و شش دانگ انتخاب مینمایند این انتخاب در سندی به نام تقسیم نامه ثبت میشود و به موجب همین تقسیم نامه ثبت اسناد خواهد توانست برای هر قطعه یا واحد سند مالکیت صادر نماید. ملاحظه میگردد که صورت مجلس تفکیکی مقدمه برای تقسیم نامه است. برای اینکه ملک از وضعیت مشاعی و شراکت خارج گردد. اگر بعد از صورت مجلس تفکیکی تقسیم نامه تنظیم نشود کار اداره ثبت در تهیه صورت مجلس تفکیکی عبث و بیهوده بوده است.

ازآنجاکه قانون گذار بر اساس اصل حکمت حکیم و دانا بوده و کار عبث قابل انتساب به او نیست. میتوان گفت که تنظیم سند تقسیم نامه حسب تقاضای هریک از مالکین الزامی و اجباری است. اگر در نحوه تقسیم توافقی بین مالکین نباشد. دادرس کارشناس خواهد گمارد. این الزام و اجبار از مفاد مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور استنباط میشود. بنابراین هر جا که شریکی بتواند خود را از مالکیت اشتراکی برهاند از حمایت قانونی برخوردار خواهد بود.

بخشنامه یا دستورالعملی چندی پیش آمده بود که اصل صورت مجلس تفکیکی در دفتری که استعلام تفکیک را نوشته باید بایگانی شود و اگر مالک بخواهد در دفتر دیگری معامله نماید میتواند برابر با اصل تفکیکی را از دفتر استعلام کننده اخذ نماید و هرگاه دفتر دیگری بخواهد روی قطعات صورت مجلس تفکیکی معامله انجام دهد باید مراتب عدم انجام معامله را از دفتری که صورت مجلس تفکیکی به نام وی صادر گردیده استعلام نماید. گرچه در حال حاضر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور صورت مجلس تفکیکی را در سه نسخه صادر میکنند و یک نسخه مخصوص دفترخانه، یک نسخه مخصوص مالک و نسخه ای نیز در پرونده ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک کشور بایگانی میشود تا در صورت تقاضای مالک به آن استناد شود و این همان چیزی است که بسیاری از مالکان از آن بیاطلاع هستند چراکه گاهی تحویل این مدارک از مالک قدیم به جدید صورت نگرفته یا به دلیل قدیمی بودن ملک دفترخانه ای که در آن خریدوفروش صورت گرفته از داشتن آن مدارک محروم است که نتیجه همه این موارد چیزی نیست جز سازش یا جدال بر سر موضوع پارکینگ که هر روز ناخودآگاه با آن روبه رو هستیم.

در این گونه موارد برای رفع مشکل همان طور که اشاره شد مالک باید به اداره ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه نماید و این سازمان نیز در همان روز کاری و در حد چند ساعت کپی صورت مجلس تفکیکی و نقشه ساختمان و کروکی پارکینگ و انباریها را به مالکان تحویل میدهد اما مالکان به یاد داشته باشند که با پرداخت وجهی در همان اداره کپی اسناد دریافتی را حتماً برابر اصل نمایند چراکه برای اثبات حقانیت ادعای خود به سایر مالکان به اصل بودن مدارک نیاز خواهند داشت. حال کافی است که مالک با دیدن کروکی ترسیمی پارکینگ ها و انباریها به جایگاه صحیح موارد فوق دست یابد تا علاوه بر تأمین آرامش برای خود و دیگران از ترفندهای متفاوت برای گرفتن حق واقعی خود بهره نگیرد.

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 223

فهرست مطالب شماره 223

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

در این زمینه بیشتر بخوانیم :

×