آیین نامه مهندسی سازه تدوین می شود

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد دولت مبنی بر افزایش مالیات خانه های خالی، گفت: وضع مالیات بر خانه های خالی در قانون مالیات ها دیده شده اما مخالف وضع مالیات بر خانه های خالی هستم. مهرداد لاهوتی با بیان اینکه در کشورمان با تعاریفی که میشود، خانه خالی وجود ندارد، تأکید کرد: مسئولان در نظر داشته باشند که در واقع عدم شرایط فروش باعث خالی ماندن خانه ها شده است. وی اظهار کرد: باید اول شرایط فروش واحدهای ساخته شده ایده آل شود و تعریف درستی از خانه های خالی داشته باشیم که همین موضوع خود عاملی برای افزایش قیمت مسکن نشود و بعد آماری از تعداد خانه های خالی ارائه کنیم. عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: در حال حاضر شرایط خوبی برای فروش وجود ندارد، بنابراین سرمایه گذاران و سازندگان نمیتوانند در این شرایط واحدهای مسکونی را به فروش بگذارند و دولت به جای اینکه به این تولیدکنندگان مسکن پاداش بابت جبران کمبود مسکن بدهد، مالیاتش را افزایش میدهد سیاست غلطی است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 201فهرست مطالب شماره 201
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×