menu

ثبت آگهی رایگان

نکات حقوقی درباره آپارتمان نشینی

زندگی آپارتمان نشینی اگرچه هزینه های تأمین مسکن را کاهش داده است، اما مشکلات خاص خود را دارد چون شما باید با چند خانواده دیگر کنار بیایید، همیشه حواستان باشد که مزاحم دیگران نشوید، هزینه های ساختمان و سهم شارژ را پرداخت و شارژ عقب افتاده همسایه را به او یادآوری نموده و اختلافات ناشی از این مسائل را حل وفصل کنید. رعایت دقیق این بایدها و نبایدها و حرکت روی مدار اخلاق، به فرهنگ آپارتمان نشینی معروف شده است؛ فرهنگی که در برخی مناطق شهری به کندی در حال پیشرفت است. اما اگر هر کس حد و حدود خود و دیگران را در زندگی آپارتمانی بشناسد، اختلافات کمتری بروز خواهد کرد. رعایت فرهنگ آپارتمانی به آسانی رعایت چند گزاره اخلاقی و قانونی ساده است. قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن میتواند راهنمای شما در این خصوص باشد. مدیریت ساختمان درصورتیکه بیش از سه واحد آپارتمانی در ساختمان باشند باید مجمع عمومی مالکان تشکیل شود. یعنی همه مالکان با هم جلسه تشکیل دهند و یک یا چند مدیر (هیئت مدیره) انتخاب کنند. مدیر برای دو سال انتخاب میشود. فرقی نمیکند که مدیر از اعضای ساختمان باشد یا فردی از خارج ساختمان انتخاب شود. وظیفه مدیر حفظ و اداره ساختمان است و باید تصمیمات مالکان را که حالا یک مجمع عمومی تشکیل داده اند، اجرا کند. مدیر موظف است تمام ساختمان را در برابر آتش سوزی بیمه کند و هزینه بیمه هم بین همه مالکان به نسبت سهم قسمت اختصاصی آنها تقسیم میشود. اگر مدیر این کار را نکند و خسارتی به ساختمان وارد شود، مسئول جبران خسارت خواهد بود. علاوه بر مدیر باید یک خزانه دار از بین مدیران هم برای ساختمان انتخاب شود که مسئول احتساب هزینه ها و درآمدها محسوب میشود. نکته مهم دیگر این است که برای ساختمان های بیش از 10 واحد باید نگهبان نیز استخدام شود.در مورد ساختمان های کمتر از سه واحد اگر در مورد مدیریت و انتخاب آن به توافق نرسیدید، تصمیم گیری درباره قسمت های مشترک، با نظر مالکانی است که بیشتر از نصف مساحت اختصاصی را دارند. افرادی که باید هزینه های ساختمان را پرداخت کنند مالکان آپارتمان ها باید هزینه های مشترک ساختمان را پرداخت کنند. هزینه هایی که پرداخت میشود متناسب با مساحت واحد آپارتمانی است مانند هزینه آب و برق مشاع، مگر هزینه هایی که باید به طور مساوی تقسیم شود مانند دستمزد سرایدار که ربطی به مساحت واحد آپارتمانی ندارد و همه باید یکسان پرداخت کنند. برای هزینه های مشاع هم یک نفر نمیتواند به بهانه اینکه از امکانات خاصی استفاده نمیکند از پرداخت هزینه آن خودداری کند. اگر یکی از ساکنان هزینه های مشترک را پرداخت نکرد مدیر یا هیئت مدیره باید صورت حساب های پرداخت نشده را برای مالک یا استفاده کننده بفرستد. اگر تا 10 روز نسبت به پرداخت اقدام نکرد، مدیر یا هیئت مدیره میتواند آن واحد آپارتمانی را از استفاده از امکانات مشترک محروم کند؛ مثلاً آب آن واحد را قطع کند یا شوفاژ وی را خاموش کند. اگر باز هم پرداخت نشد، مدیر به اداره ثبت مراجعه میکند و اداره ثبت برای کسی که هزینه را پرداخت نکرده است، اجراییه صادر میکند. در صورت پرداخت هزینه، امکانات مجدداً وصل خواهد شد. اما اگر مستأجر هستید اینکه شما هزینه های مربوط به آپارتمان یا شارژ را پرداخت کنید یا توسط مالک پرداخت شود، بستگی به قرارداد بین شما و صاحب خانه شما دارد. اگر قرار گذاشته اید که صاحب خانه پرداخت کند و او پرداخت نکرد، شما میتوانید میزان شارژ ساختمان را از اجاره بها کم کنید. اگر قرار بر این است که شما شارژ را پرداخت کنید و شما نپردازید، مدیر میتواند به مالک رجوع کند سپس مالک هزینه را از شما خواهد گرفت.

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 199

فهرست مطالب شماره 199

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

در این زمینه بیشتر بخوانیم :

×