سیستم های تقویت فشار آب

وظیفه بوستر پمپ ثابت نگه داشتن فشار لازم برای تأمین شبکه مصرفی با توجه به الگوی تغییر مصرف میباشد. به محض شروع مصرف آب در شبکه، ابتدا یکی از پمپ های آن شروع به کار کرده و آب مصرفی را تأمین مینماید. در صورت افزایش میزان مصرف، متناسب با آن سایر پمپ ها به ترتیب و بر اساس برنامه تنظیم شده در تابلوی کنترل به صورت خودکار روشن شده و در مدار قرار میگیرند. با کاهش مصرف در شبکه، پمپ های بوستر به همان ترتیبی که وارد مدار شده بودند به تناسب کاهش مصرف، به تدریج و یک بهیک متوقف شده و از مدار خارج میشوند. بدین ترتیب علاوه بر اینکه فشار آب در شبکه همواره ثابت میماند از استهلاک بیش ازحد پمپ ها و نیز اتلاف انرژی الکتریکی در سیستم جلوگیری میشود. به منظور بالا بردن عمر سیستم بوستر پمپ دور ثابت باید میزان اصطکاک را به صورت مساوی بین کلیه پمپ ها تقسیم کرد.در موارد خاص برای کاهش میزان اصطکاک سیستم و بالا بردن عمر سیستم و کاهش مصرف برق یک عدد پمپ کوچک با میزان آبدهی کم و ارتفاع آبدهی با فشاری برابر با ارتفاع آبدهی پمپ های موجود به سیستم اضافه میکنند. این پمپ که به نام Jockey Pump یا پمپ پیشرو معروف است در هر دوره راه اندازی قبل از سایر پمپ ها شروع به کار مینماید، در این حالت اگر میزان مصرف در شبکه بیش از آبدهی این پمپ باشد این پمپ به صورت اتوماتیک خاموش شده و سایر پمپ ها به ترتیب روشن شده و فشار شبکه را تأمین مینماید. مزایای سیستم های بوستر پمپ * توانایی کار در دور بالا * داشتن فشار یکنواخت در زمان انتقال سیال * دامنه آبدهی از ظرفیت های بسیار پایین تا ظرفیت های بسیار بالا * عدم ایجاد شوک یا ضربه در حین انتقال سیال و حذف ضربات هیدرولیکی * قابلیت حمل و نصب آسان * به حداقل رسانیدن استهلاک پمپ و الکتروموتور * صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی موارد استفاده از بوستر پمپ ها * آب رسانی به ساختمان های مسکونی از مجموعه های چندطبقه تا برج های مسکونی تا ارتفاع250 متر * آب رسانی به هتل ها، بیمارستان ها، مدارس،مجموعه های ورزشی و تفریحی،مجموعه های صنعتی،کارخانه ها و غیره * پروژه های کشاورزی و آبیاری در مزارع * سیستم های بوستر برای آتش نشانی و اطفای حریق تجهیزات جانبی بوستر پمپ ها * بوستر پمپ های دارای دو یا چند پمپ به یک تابلوی برق مجهز میباشد که دارای مدار فرمان و قدرت است. مدار فرمان تابلوی برق دارای برد کنترل مجهز به سیستم هوشمند الکترونیکی قابل برنامه ریزی است. * در هر برد کنترل علاوه بر امکان راه اندازی دستی، توانایی راه اندازی و کنترل اتوماتیک پمپ ها وجود دارد. * در مدار قدرت، از تجهیزات تابلویی با مشخصات مورد نیاز از جمله کلید اصلی برای قطع و وصل جریان برق ورودی تابلو، کلیدهای فرعی برای قطع و وصل جریان برق هر یک از پمپ ها، کنتاکتور جهت امکان قطع و وصل اتوماتیک جریان برق پمپ ها از طریق مدار فرمان، بی متال برای کنترل بار اضافی پمپ ها و ترمینال های مناسب استفاده شده است. ویژگیهای اختصاصی بوستر پمپ های دور متغیر * افزایش یا کاهش دور موتور،متناسب با تغییرات مصرف صورت میگیرد و هیچ گونه تغییرات فشار ناشی از روشن شدن آنی پمپ ها (ضربه قوچ) به شبکه مصرف وارد نمیشود. با حذف ضربات ناشی از روشن شدن آنی الکتروپمپ ها، استهلاک کوپلینگ ها و سایر قسمت های متحرک بوستر پمپ کاهشیافته و عمر مفید آن افزایش مییابد. * فشار آب در هر زمان و در هر نقطه از ساختمان ،ثابت است و یکنواختی فشار باعث رضایت بیشتر مصرف کننده میگردد. * روشن یا خاموش شدن پمپ ها از حالت سکون تا دور مورد نیاز به تدریج صورت میگیرد. * به دلیل روشن شدن آرام و حذف شدن شدت جریان راه اندازی پمپ ها،هزینه برق مصرفی کاهش مییابد. * به دلیل تغییر تدریجی دور الکتروموتور،نیازی به استفاده از کنتاکتور های کمکی و تایمر جهت راه اندازی ستاره-مثلث الکتروموتور های باقدرت 25 اسب و بیشتر نیست. * با کاهش استهلاک بوستر پمپ هزینه نگهداری آن به طور چشمگیری کاهش مییابد. * به لحاظ تنظیم دائمی دور الکتروپمپ ها جهت تأمین مصارف لحظه ای آب درفشارثابت،نیازی به استفاده از منابع دیافراگمی نمیباشد.با حذف منابع دیافراگمی،ضمن صرفه جویی در قیمت بوستر پمپ، فضای کمتری از موتورخانه یا پمپ خانه را اشغال مینماید و موجب افزایش فضای سرویس و نگهداری یا اختصاص فضای مذکور به سایر مصارف موردنیاز میشود. * کـنتـرل فـشـار از طـریق سـنسـورهـای کـم فـشـار (Low Pressure) و پرفشار(High pressure) * دارای سیستم های حفاظتی برای اینورتر(Inverter) و موتور نظیر محافظت در مقابل اتصال کوتاه، افزایش شدت جریان عبوریOver Current) ) و دو فاز شدن. * دارای قابلیت راه اندازی و توقف نرم جهت همه پمپ ها (Soft Start / Soft Stop) * برنامه ریزی در PLC به طوریکه در مواقع اضطراری که مصرف ناگهانی به حداقل یا صفر برسد سیستم به صورت خودکار متوقف شده و بلافاصله اولین پمپ به صورت نرم ،فشار سیستم را تنظیم میکند. * برنامه ریزی برای کار نوبتی پمپ ها(Change Over) که موجب میگردد در طول عمر بوستر پمپ کلیه پمپ های تشکیل دهنده آن به یک میزان کار کنند. * توانایی از مدار خارج کردن هر یک از پمپ های بوستر جهت تعمیر، تاثیری در برنامه کنترل و عملکرد سایر پمپ های بوستر نمی گذارد. * دارای سیستم عیب یاب اتوماتیک پیش بینی شده در برد کنترل تابلوی برق. ارائه دهنده مقاله : شرکت آ. ام. سی آگهی در صفحه 42
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 198فهرست مطالب شماره 198
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×