پایان عصر زنگ زدن فلزات با رنگ جادویی

نوعی رنگ اعجاب آمیز جدید توسط دانشمندان دانشگاه منچستر تولیدشده که میتواند به فرآیند زنگ زدن برای همیشه پایان دهد. محققان با ترکیب گرافن و اکسیژن، اکسید گرافنی تولید کردند که هنگام استفاده به عنوان رنگ، پوشش فوق قوی ارائه میدهد. گرافن ورقه کربنی به ضخامت یک اتم است که اغلب از آن به عنوان ماده جادویی یاد میشود. صفحات شیشه ای یا مسی پوسیده شده با این رنگ گرافنی میتوانند به عنوان مخازنی برای اسیدهای بسیار خورنده به کار روند. این موفقیت میتواند صنایع پزشکی، حمل و نقل، ساختمان و هسته ای را دستخوش تغییر کند. ویژگیهای استثنایی این رنگ گرافنی توجه تعدادی از شرکت ها را به خود جلب کرده است. جزئیات این دستاورد علمی در مجله Nature Communications منتشرشده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 193فهرست مطالب شماره 193
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×