تولید رنگ ترافیکی

پژوهشگران مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از فناوری نانو، رنگ های ترافیکی عرضه کرده اند که قابل استفاده در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب است. سجاد دیبایی، مجری طرح با اشاره به عرضه دستاوردهای خود در جشنواره فناوری نانو گفت: در این جشنواره از میان 100 شرکت دانش بنیان ارزیابیشده رتبه سوم را کسب کردیم درحالیکه هیچ شرکتی حائز رتبه های اول و دوم نشدند. وی رنگ های ترافیکی را از جمله دستاوردهای عرضه شده در این جشنواره دانست و اظهار داشت: رنگ های تولیدشده برای خط کشی معابر تولید شده که تا 1.5 تا 2 برابر رنگ های عرضه شده در این زمینه مقاومت دارد. دیبایی با اشاره به جزئیات این رنگ ها خاطرنشان کرد: در رنگ ترافیکی تولیدشده از نانو ذرات مواد معدنی استفاده شده که موجب افزایش مقاومت سایشی و حرارتی این نوع رنگ ها شده است. مجری طرح از تجاریسازی این نوع رنگ ها خبر داد و یادآور شد: تاکنون موفق به تجاریسازی این نوع رنگ ها شده ایم و با توجه به مقاومت بالایی که دارد در استان های مختلف کاربردی شده است. وی با تاکید بر اینکه این رنگ های ترافیکی تولیدشده در کلیه شرایط آب و هوایی کشور سازگار است، ادامه داد: رنگ های تولیدشده در شرایط آب و هوایی جنوب کشور و رطوبت شهرهای شمالی کشور کارایی مناسبی از خود نشان داده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 170فهرست مطالب شماره 170
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×