ساخت رنگ جاذب اشعه ایکس در کشور

رنگ جاذب اشعه ایکس در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ساخته شد. ناصر دهقان مجری این طرح گفت: قدرت جذب این رنگ برای اشعه ایکس که از اشعه های زیان آور محسوب میشود، در حد بالایkvp 100 است. این دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی افزود: موفقیت در این طرح در گرو استفاده از مواد نانو در ساختار رنگ معمولی است که با ترکیب رنگ معمولی با فلزات نانو با عدد اتمی بالا توانستیم رنگ جاذب اشعه ایکس تولید و در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با موفقیت آزمایش کنیم. به گفته مخترع این رنگ، مواد نانو قابلیت حل شدن آسان در رنگ پایه را دارا هستند و ضخامت موثر این رنگ در حدود 1-2 میلیمتر است. دهقان با بیان اینکه این رنگ در بیمارستان ها و جایگزین مناسب سرب که فلزی بسیار سمی و مضر برای محیط زیست است کاربرد دارد، افزود: این رنگ بسیار مقاوم، فاقد سمیت و سبک است و با حدود 20 میلیون تومان هزینه اولیه میتوان رنگ را به تولید انبوه رساند. حاتم، معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیرازگفت: این اختراع به شماره 79340 در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 175فهرست مطالب شماره 175
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×