به بازار رنگ رونق بزنید

با آنکه در انتهای نیمه اول سال جاری قرار داریم اما بازارهای مرتبط با کالاهای ساختمانی هنوز رنگ رونق به خود ندیده اند و این پدیده نه تنها برای بازار مصالح بلکه برای تمام بخش های تولید و صنعت ساختمان وضعیت خوبی نخواهد بود. در برابر این وضعیت در صنعت و بازار که مهم ترین نیاز خود را تأمین مالی و سپس قوانین متغیر و دست و پا گیر میداند، جرقه های امید به وضوح نمایان است؛ امید به مدیریت قوی تر دولت جدید برای حمایت از بخش تولید با کاهش مشکلات دیپلماتیک به ویژه تحریم های خارجی و ایجاد انگیزه های پایدار برای یورش نقدینگی سیال به سمت سرمایه گذاری از تولید و در نهایت کاهش تورم در بخش کالا و خدمات با افزایش حجم عرضه ها به بازارها. دو نکته کلیدی که توانسته این امیدها را ایجاد کند ارتباط تنگاتنگ نزدیکان دولت جدید با بخش خصوصی به ویژه تشکل های رسمی آنها و درعین حال ابراز تمایل بازیگران بین المللی برای تعامل با دولت جدید میباشد اما همه این موارد که میتواند پتانسیل رشد تولید و رونق را به صنعت و بازار بازگرداند نیازمند دقت نظر مدیران دولت جدید است . به بیان دیگر در ده سال گذشته تا این حد از تعامل و یکرنگی میان بخش خصوصی و فعالان تولید و بازار از یک طرف و ظرفیت لازم برای حل مشکلات خارجی فراهم نبوده و این مهم می تواند ابزاری قوی برای رشد اقتصادی باشد. بر عکس عدم مدیریت خوب ممکن است کشور را تا سال ها با مشکل مواجه نماید و این نکته است که به یقیین مسئولان به آن واقف می باشند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 165فهرست مطالب شماره 165
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×