دنیای یک رنگ

حتماً شنیده اید که در بیان بدبینی و خوش بینی از اصطلاح گذاشتن عینک بدبینی و خوش بینی و مشاهده دنیا به رنگی خاص استفاده میکنند دیدن دنیا به رنگی خاص و تشدید یک رنگ از مهم ترین عوامل مؤثر در نحوه برخورد خوب یا بد افراد جامعه است و مطمئناً دیدن آسمانی سرخ با دیدن آسمان آبی با کنتراست بالا دو حس مختلف را به فرد القا میکند . این تفاوت را میتوان در ایده ای جالب در یک فضای شهری آیکونیک در دانمارک مشاهده کرد. اولفور الیاسون با طراحی راهرویی دایره ای به شعاع یک و نیم کیلومتر که جداره های آن هر صد و پنجاه متر یک بار به رنگی خاص تغییر میکند . این کار به شما این امکان را میدهد که درکی پانوراما و 360 درجه از فضای شهر رو داشته باشید با این خصوصیت که تبدیل رنگ ها به هم به صورت پیوسته و بدون اختلاف فاحش رنگی طراحیشده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 191فهرست مطالب شماره 191
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×