انواع اجرنسوز

شهر : مشهد

اجرجلفا زنده رود اماده خدمت رسانی تضمینی به مشتریان سراسر کشورمیباشد .
✔صادرات اجربه کشور موردنظر
✔ارسال به سراسر کشور
✔بدون واسطه وبه قیمت کارخانه
✔مقاوم دربرابرهرنوع شرایط اقلیمی
✔کیفیت تضمینی
✔درابعادورنگ های متنوع
✔تولید همه نوع اجر
و...
اصفهان ،قطب صنعتی دولت اباد ،روبه روی بانک صادرات اجرجلفا زنده رود
تماس:09913182528

#سنگ_پوشش_سنگی_قرنیز

×