انواع فوق روان کننده های بتن دبکوپاک


فروش انواع روان کننده بتن با پایه های پلی کربوکسیلاتی` ملامینی و اتری و آلفا همبصورت مایع و هم بصورت پودر.
تولید شده توسط تولید کننده های معتبر و استاندارد با عملکرد بسیار مطلوب با خاصیت
کاهش درصد آب به سیمان و نگهدارنده اسلامپ در چند نوع پای کار و بچینگی
که سبب
افزایش مقاومت فشاری بتن
کاهش نفوذپذیری عوامل مخرب
کاهش نفوذ یون کلر
جلوگیری از کربناته شدن آرماتور
جلوگیری از ترکهای ناشی از جمع شدگی
افزایش دوام بتن در مقابل سیکل های ذوب ویخبندان
کاهش AAR
کاهشASR
افزایش ویسکوزیته بتن
تسهیل پمپاژ
جلوگیری از جدا شدگی و آب انداختگی بتن
جلوگیری از ته نشینی سنگدانه ها

#افزودنی_های_بتن

کالای های مشابه #افزودنی_های_بتن
×