فروش انواع ضدیخ و افزودنی های بتن نانو 2000

شهر : شیراز

ضدیخ زودگیر 505 دبکوپاک
میزان مصرف : برای هر کیسه سیمان دو لیتر
بسته بندی : گالن 20 لیتری هر گالن 200 هزار تومانضد یخ بدون کلر 510 دبکوپاک
میزان مصرف : برای هر کیسه سیمان دو لیتر
بسته بندی گالن 20 لیتری
هر گالن 240 هزار تومان


ضدیخ 515 دارای کلراید دبکوپاک
میزان مصرف : برای هر کیسه سیمان دو لیتر

بسته بندی گالن 20 لیتری
قیمت هر گالن 180 هزار تومان

#افزودنی_های_بتن

کالای های مشابه #افزودنی_های_بتن
×