قلوه سنگ

شهر : تهران

قیمت : 250,000 ريال

انواع سنگ رودخانه ای یا قلوه سنگ با قیمت عالی

سنگ رودخانه ای یا سنگ قلوه ای با رنگ و حالت طیفی شان یکی از عناصر سنگی جهت استفاده در فضاهای داخلی و خارجی می باشد. موارد کاربرد :درکنار مبلمان شهری ،باغچه ها و گلدان ها،باکس های گل ،فضای سبز و یاحتی درانجام کارهای هنری .
تنی 250

#سنگ_پوشش_سنگی_قرنیز

×