سرویس تجهیزات استخر

شهر : تهران

قیمت : 25,000,000 ريال

DR POOL GROUP

گروه دکتر استخر

مشاوره ، بازدید ، کارشناسی
بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی
عیب یابی ، سرویس دوره ای
تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، استخر ، سونا ، جکوزی در ایران

"دستورالعمل بک واش فیلتر شنی استخر"

1- پمپ را خاموش کنید.
2- مطمئن شوید که مسیر مکش آب به فیلتر و همینطور، مسیر بک واش آماده و بدو ن مشکل باشند به نحوی که آب بتواند به سادگی از استخر وارد فیلتر شده و در مسیر بک واش حرکت و از آن خارج شود. سپس، شیر فیلتر شنی استخر را در حالت "بک واش" (Backwash) قرار دهید.
3- از فیلتر فاصله گرفته و سپس پمپ را روشن کنید.
4- فیلتر را به مدت حدودی سه دقیقه و یا تا وقتی که آب بک واش کاملاً تمیز و شفاف شود، در حالت بک واش شستشو دهید.
5- پمپ را خاموش کرده و شیر فیلتر را در وضعیت "شستشو" (Rinse) قرار دهید.
6- از فیلتر فاصله گرفته و سپس پمپ را روش کنید.
7- فیلتر را به مدت زمان حدودی 30 ثانیه شستشو دهید.
8- پمپ را خاموش کرده و سپس شیر فیلتر را در وضعیت "فیلتر" (Filter) قرار دهید.
9- مطمئن شوید که مسیر برگشت آب به استخر کاملاً باز بوده و آب براحتی می تواند وارد استخر شود.
10- شیر تخلیه هوای فیلتر را باز کنید. از فیلتر فاصله گرفته و پمپ را روشن کنید.
11- زمانی که جریان آب یکنواخت از شیر تخلیه هوای فیلتر خارج شد، این شیر را ببندید.
12- هم اکنون، فیلتر در شرایط عملکرد فیلتراسیون عادی خود در مدار تصفیه استخر قرار دارد. گردش و برگشت آب به استخر را بررسی کرده و فشار فیلتر را در این حالت یادداشت کنید.
13- فشار یادداشت شده در مرحله 12، نمی بایست از فشار یادداشت شده در زمان راه اندازی اولیه فلیتر، بیشتر باشد. اگر فشار فیلتر بعد از بک واش، بین 4 تا 6 psi بیشتر از فشار فیلتر در زمان راه اندازی اولیه آن باشد، لازمست تا بستر سیلیس فیلتر، با مواد شیمیایی مناسب، تمیز شود.

"تمیز کردن سیلیس فیلتر شنی استخر با مواد شیمیایی"

1- توصیه شده است که برای تمیز کردن سیلیس فیلتر شنی استخر، از مواد شیمیایی مخصوص این کار استفاده شود. این مواد شیمیایی، باعث تمیز شدن سیلیس از چربی ها، ذرات و خاک چسبیده به آنها میشود.
2- بر اساس دستورالعمل سازنده ماده شیمیایی تمیز کننده، محلول با غلظت مناسب این ماده را تهیه و آماده استفاده نمائید.
3- فیلتر را مطابق دستورالعمل بیان شده در بخش قبل، بک واش کنید.
4- اگر فیلتر پایین تر از سطح استخر قرار دارد، پمپ را خاموش کرده و شیرهای مربوطه موجود در مدار تصفیه استخر را طوری ببندید که مطمئن شوید آب استخر تخلیه نمی شود.
5- پمپ را خاموش کرده و شیر تخلیه واقع در پایین فیلتر را باز کنید تا آب فیلتر کاملاً از آن خارج شود. شیر فیلتر را در حالت بک واش قرار دهید.
6- پس از تخلیه فیلتر، شیر تخلیه فیلتر را بسته و سرپوش روی صافی پمپ را بردارید.
7- مطمئن شوید که مسیر بک واش فیلتر آماده و بدون مشکل است.
8- پمپ را روشن کرده و محلول شیمیایی آماده شده را به آهستگی به داخل بخشی که صافی پمپ در آن قرار دارد، بریزید.
9- به ریختن محلول ماده شیمیایی به همین ترتیب ادامه دهید تا زمانی که بستر سیلیس کاملاً از این محلول اشباع شود.
10- پمپ را خاموش کرده و بگذارید شیر فیلتر در همان حالت بک واش باقی بماند. اجازه دهید این وضعیت حدود 12 ساعت باقی بماند. (شب تا صبح، زمان مناسبی برای انجام این کار است.)
11- سرپوش پمپ را سر جای خود قرار داده و دستورالعمل بک واش را مطابق آنچه در بخش قبل بیان شد، بصورت کامل انجام دهید.
12- همواره مراقب باشید تا ماده شیمیایی تمیز کننده سیلیس فیلتر شنی، وارد آب استخر نشود.

"جلوگیری از یخ زدگی فیلتر شنی استخر"

هشدار : یخ زدن آب در تجهیزات و لوله کشی های مدار تصفیه استخر، می تواند باعث وارد شدن خسارات قابل توجهی به آنها گردد. لذا در مناطقی که دمای هوای آنها می تواند باعث یخ زدگی آب شود، حتماً می بایست تمهیدات لازم برای جلوگیری از این اتفاق در تجهیزات استخر، در نظر گرفته شود.

1- فیلتر را بک واش کرده و پمپ را خاموش کنید. سپس، شیر فیلتر را در وضعیت "جلوگیری از یخ زدگی" (Winterizing) قرار دهید.
2- سرپوش شیر تخلیه قرار گرفته در پایین فیلتر را بردارید.
توجه: تنها سرپوش شیر تخلیه را بردارید. در صورتیکه علاوه بر سرپوش، اتصالات داخلی شیر تخلیه را نیز بردارید، علاوه بر آب، سیلیس هم از داخل فیلتر خارج می شود. سرپوش شیر تخلیه را جایی نگه دارید و در طول تمام مدت زمانی که سیستم در حال عدم فعالیت است، آنرا روی شیر تخلیه قرار ندهید.
هشدار: وضعیت شیر کنترلی فیلتر در تمام مدت زمانی که از سیستم استفاده نمی شود، می بایست در وضعیت Winterizing باقی بماند. زیرا در این حالت، هیچ فشاری به شیر و مواد آب بندی آن وارد نمی شود.
3- تمام لوله کشی های مربوطه به مدار تصفیه استخر را تخلیه کنید.
4- توصیه شده که روی فیلتر و پمپ، روکشی پلاستیکی برای جلوگیری از نفوذ سرمای هوا به آنها کشیده شود. اما توجه داشته باشید که هرگز روی الکتروموتور پمپ را پلاستیک نپیچید.
5- در صورتیکه نحوه نصب پمپ به صورتی باشد که امکان تخلیه آب آن وجود نداشته باشد، می توان از محلول 40 درصد پروپیلن گلیکول و 60 درصد آب استفاده نمود. این محلول می تواند باعث حفاظت از یخ زدگی آب داخل پمپ تا دمای -45.5 درجه سانتیگراد شود.

نکته: از محلول های ضدیخ دیگر به غیر از پروپیلن گلیکول استفاده نکنید. زیرا این مواد بسیار سمی بوده و باعث وارد شدن صدمه به پمپ نیز خواهند شد.

#هود_سینک_اجاق_گاز_و_تجهیزات_آشپزخانه

×