گروت

شهر : تهران

از گروت ها جهت پرکردن فضاهای خالی زیر صفحه ستون , انکربولت ها , نصب و ثابت سازی دستگاههاوماشین آلات صنعتی, ترمیم ترک های عمیق وبزرگ و… استفاده میشود.

گروت تشکیل شده از آب ، سیمان ، ماسه و افزودنی های متداول دیگر می باشد. از گروت ها جهت پر کردن فضاهای خالی زیربیس پلیت(صفحه ستون),انکربولت , ثابت سازی ماشین آلات سنگین صنعتی وترمیم ترک های بزرگ ، و… استفاده می شود.از این لحاظ کاربرد گروت مشابه ملات می باشد.
مهم ترین مزایای گروت ها این است که مکانی که در آن گروت ریخته می شود را کامل پر می کند. چون گروت منبسط شونده خاصیت غیر انقباضی دارد از گروت آماده جهت مصارف مختلفی مثل، زیر صفحه ستون ها، انکربلت ها، نصب ریل ماشین آلات ، بلت ها، ریل ها و …استفاده می شود.
گروت ها به گونه ای طراحی شده اند که توان جذب نیروهای وارد و انتقال آن ها را به بخش زیرکار داشته باشد در هنگام نصب انواع ماشین آلات نیروهای وارده از آن ها توسط گروت یا ملات به فونداسیون بتنی منتقل می شود
ملات ها و گروت ها باعث مقاومت های مطلوب و مطمئن و همچنین اتصال پایدار بین ملات یا گروت و سازها قرار گیردو بر روی آن گروت یا ملات قرارگیرد از یک طرف و سطح زیرکار از طرف دیگر می شود.

#بتن_ملات_فرآورده_های_بتنی

×