طراحی ، ساخت و اجرا

شهر : تهران

چاپ در شماره 1294 پیام ساختمان ، مورخ 1395/12/07

تولید انواع پروانه های مولتی وینگ,تولید هوا کش های مخصوص مرغداری ,اگزاست فن ، فن کانالی ، سانتریفیوژ ، فن هواساز ,فن آکسیال و انواع هواکش های صنعتی ,طراحی ، ساخت و اجرا ,

#هواکش_و_فن

×