هواکش های صنعتی

شهر : تهران

چاپ در شماره 277 پیام ساختمان ، مورخ 1395/08/08

محصولات و خدمات :
  • طراحی ، ساخت و اجرا
  • پروانه های مولتی وینگ هواکش های مخصوص مر غداری اگزاست فن ،فن کانالی،سانتریفیوژ،فن هواساز فن اکسیال وانواع هواکش های صنعتی

#هواکش_و_فن

×