طراحی و مجری سازه های سبک و دال مجوف یوبوت

شهر : همدان

چاپ در شماره 277 پیام ساختمان ، مورخ 1395/08/08

محصولات و خدمات :
  • تنها دارنده یوبوت اقتصادی و بهینه سیلور و نوین ترین روش طراحی و سبک سازی دال یوبوت

#تیرچه_تیرچه_فلزی_تیرچه_بتنی

×